Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 218 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2003/2004, rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej, a także wynikającą z tego obniżkę ceny orientacyjnej

Data ogłoszenia:2004-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 218 POZ 3

Strona 1 z 2
18.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1123/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2003/2004, rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej, a także wynikającą z tego obniżkę ceny orientacyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Grecji, w szczególności jego protokół nr 4 w sprawie bawełny (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 19 ust. 2 tiret trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Należy zatem uznać ilość 1 006 248 ton za rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej Grecji w odniesieniu do roku 2003/2004.

Po uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność włókien, władze hiszpańskie uznały iż do otrzymania pomocy kwalifikuje się 305 394 ton bawełny nieodziarnionej.

(8)

Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3) przewiduje, iż wysokość rzeczywistej produkcji w danym roku gospodarczym jest ustalana przed dniem 15 czerwca tego roku gospodarczego. Artykuł 19 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 przewiduje, iż wysokość produkcji rzeczywistej jest ustalana w szczególności na podstawie ilości, w odniesieniu do których wnioskuje się o pomoc. Artykuł 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 określa warunki, których należy przestrzegać, aby wyprodukowana ilość bawełny nieodziarnionej mogła zostać uznana za produkcję rzeczywistą. Po uwzględnieniu kryterium jakości jakim jest wydajność włókien, władze greckie uznały, iż do otrzymania pomocy kwalifikuje się 1 006 248 ton bawełny nieodziarnionej.

(11)

Według informacji dostarczonych przez władze Hiszpanii, z 834 ton bawełny nieodziarnionej, które w okresie do 15 maja 2004 r. nie zostały uznane przez te władze za kwalifikujące się do otrzymania pomocy, 779 ton nie stosuje się do krajowych ustaleń dotyczących ograniczenia obszarów, podjętych zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001; 56 ton nie odznacza się zdrową i przeciętnie dobrą jakością zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionego rozporządzenia; a 22 tony nie spełniają określonych w art. 11 wymienionego rozporządzenia wymogów odnoszących się do umowy.

(2)

(9)

(3)

Wyłączenie 22 ton bawełny nieodziarnionej z produkcji rzeczywistej z powodu niespełnienia wymogów dotyczących umowy nie jest uzasadnione. Ponadto wymieniona ilość odpowiada kryteriom przewidzianym w art. 16 ust. 3 drugi akapit rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 i należy ją zatem dodać do ilości 305 394 ton.

(10)

(4)

Należy zatem przy uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność włókien, uznać ilość 305 417 ton za rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej Hiszpanii w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004.

(5)

Według informacji dostarczonych przez władze greckie, z 1 019 ton bawełny nieodziarnionej, które w okresie do 15 maja 2004 r. nie zostały uznane przez te władze za kwalifikujące się do otrzymania pomocy, 335,7 ton pochodzi z 137,4 hektarów, które nie zostały zadeklarowane zgodnie z przepisami art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001; 291,7 ton nie stosuje się do krajowych ustaleń dotyczących ograniczenia obszarów, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001; a 391,6 ton nie odznacza się zdrową i przeciętnie dobrą jakością zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

Po uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność włókien, władze hiszpańskie uznały, iż do otrzymania pomocy kwalifikuje się 632 ton bawełny nieodziarnionej, pochodzącej z obszarów zasiewów w Portugalii. Wymieniona ilość odpowiada kryteriom przewidzianym w art. 16 ust. 3 drugi akapit rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 i należy ją zatem uznać za rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej Portugalii w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 218 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 19 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2004

 • Dz. U. L218 - 16 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L218 - 14 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1089/2004

 • Dz. U. L218 - 13 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 31. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L218 - 11 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L218 - 9 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L218 - 5 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L218 - 1 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.