Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające po raz 35. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2004-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 19

26.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające po raz 35. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 akapit pierwszy, oraz mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 czerwca 2004 r. Komisja ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych postanowiła zmienić listę osób, grup i podmiotów, wobec których powinno mieć zastosowanie zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem dokonać stosownych zmian w załączniku I. W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie musi natychmiast wejść w życie, Artykuł 1

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych w ramach tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 984/2004 (Dz.U. L 180 z 15.5.2004, str. 24).

L 227/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2004

ZAŁĄCZNIK Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się w następujący sposób: 1) Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: a) Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese (Włochy). Data urodzenia: 10 sierpnia 1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Identyfikator podatkowy: BDL MMD 65M10 Z352S. b) Kamel Darraji. Adres: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Włochy). Data urodzenia: 22 lipca 1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa (Tunezja). Identyfikator podatkowy: DRR KML 67L22 Z352Q lub DRR KLB 67L22 Z352S. c) Mohamed El Mahfoudi. Adres: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Włochy). Data urodzenia: 24 września 1964 r. Miejsce urodzenia: Agadir (Maroko). Identyfikator podatkowy: LMH MMD 64P24 Z330F. d) Imed Ben Bechir Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Włochy). Data urodzenia: 25 stycznia 1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temine (Tunezja). Identyfikator podatkowy: JMM MDI 68A25 Z352D. e) Habib Ben Ahmed Loubiri. Adres: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Włochy). Data urodzenia: 17 listopada 1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temine (Tunezja). Identyfikator podatkowy: LBR HBB 61S17 Z352F. f) Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Adres: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Włochy). Data urodzenia: 1 maja 1966 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temine (Tunezja). Identyfikator podatkowy: TRB CBN 66E01 Z352O. 2) Wpis: „Youssef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Miejsce urodzenia: Kairouan (Tunezja). Data urodzenia: 4 czerwca 1966 r.” w tytule „Osoby fizyczne” zastępuje się następującym wpisem: „Youssef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese (Włochy), b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Włochy). Data urodzenia: a) 4 czerwca 1966 r., b) 4 września 1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan (Tunezja). Identyfikator podatkowy: BDA YSF 66P04 Z352Q.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 227 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 35 z 200426.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L227 - 21 z 200426.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie Europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem zgodnie z jego statusem ustanowionym przez rezolucję nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 10 czerwca 1999 r.

 • Dz. U. L227 - 17 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L227 - 11 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L227 - 9 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L227 - 8 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 316. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L227 - 7 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 63. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L227 - 5 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 3 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 144. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L227 - 1 z 200426.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.