Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/528/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2004-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 15

Strona 1 z 2
2.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/15

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2004/528/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB (1), a w szczególności, jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Listę osób wymienionych w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB zastępuje się listą osób wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Poprzez wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zapobieganie wjazdowi na terytoria Państw Członkowskich lub tranzytowi przez nie osób zaangażowanych w działania, które pomagają osobom przebywającym na wolności kontynuować unikania sprawiedliwości za zbrodnie, o które oskarżył je MTKJ. Zgodnie z zaleceniami biura Wysokiego Przedstawiciela dla Bośni i Hercegowiny, kolejne osoby powinny być celem stosowania tych środków,

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowana w Dzienniku

Sporządzono w Luksemburgu, 28 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. CULLEN

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 94, z 31.3.2004, str. 65.

L 233/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Lista osób, o których mowa w art. 1 1. BAGIC, Zeljko Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 29.3.1960, Zagrzeb syn Josipa Numer paszportu: Numer dokumentu tożsamości: 489 Pseudonimy: Cicko Adres: 2. BJELICA, Milovan Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 19.10.1958, Rogatica, Bośnia i Hercegowina, SFRJ Numer paszportu: 0000148, wystawiony dnia 26.7.1998 w Sarajewie Serbskim Numer dokumentu tożsamości: 1910958130007 Pseudonimy: Cicko Adres: Przedsiębiorstwo CENTREK w Pale 3. CESIC, Ljubo Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 20.2.1958 lub 9.6.1966 (w oparciu o dokument z chorwackiego Ministerstwa Sprawiedliwości), Batin, Posuje, SFRJ syn Joza Numer paszportu: Numer dokumentu tożsamości: Pseudonimy: Rojs Adres: V Poljanice 26, Dubrava, Zagrzeb, zamieszkuje także przy Novackiej 26c, Zagrzeb 4. DILBER, Zeljko Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 2.2.1955, Travnik syn Draga Numer paszportu: Numer dokumentu tożsamości: 185581 Pseudonimy: Adres: 17 Stanka Vraza, Zadar 5. ECIM, Ljuban Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bośnia i Herzegowina, SFRJ. Numer paszportu: 0144290 wydany 21.11.1998 w Banja Luce. Data ważności 21.11.2003. Dowód tożsamosci: 601964100083 Pseudonimy: Adres: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, BiH 6. KARADZIC, Aleksandar Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bośnia i Hercegowina, SFRJ Numer paszportu: 0036395. Wygasł 12.10.1998 Pseudonimy: Sasa Adres: 7. KARADZIC, Ljiljana (nazwisko panieńskie: ZELEN) Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 27.11.1945, Sarajewo Centar, Bośnia i Hercegowina, SFRJ córka Voja i Anki Numer paszportu: Numer dowodu tożsamości: Pseudonimy: Adres:

2.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/17

8. KESEROVIC, Dragomir Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 8.7.1957, Banja Luka syn Numer paszportu: Numer dokumentu tożsamości: Pseudonimy: Adres: 9. KIJAC, Dragan Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 6.10.1955, Sarajevo syn Numer paszportu: Numer dokumentu tożsamości: Pseudonimy: Adres: 10. KOJIC, Radomir Data urodzenia / Miejsce urodzenia: 23.11.1950, Bijela Voda, kanton Sokolac, Bośnia i Hercegowina, SFRJ syn Milanka i Zlatany Paszport/dokument tożsamości: paszport 4742002 wydany w roku 2002 w Sarajewie, Data ważności 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 20 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinie) (Dz.U. L 223 z 24.6.2004)

 • Dz. U. L233 - 12 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L233 - 11 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 33. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L233 - 9 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L233 - 7 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L233 - 5 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 3 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1223/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do daty stosowania niektórych przepisów do Słowenii

 • Dz. U. L233 - 1 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.