Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

Data ogłoszenia:2004-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 3

6.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/1999 z dnia 26 maja 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1012/98 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/98 (2), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych, złożony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 dla numeru seryjnego 09.0001 uwzględnia się w następujących wysokościach: a) 23,4035 % ilości importowanych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999; b) 9,9337 % ilości wnioskowanych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999. 2. Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych, złożony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 dla numeru seryjnego 09.0003 uwzględnia się w następujących wysokościach: a) 24,8086 % ilości importowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999; b) 4,7922 % ilości wnioskowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2004 r.

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 przewiduje, że ilości zarezerwowane dla importerów tradycyjnych w ramach obydwóch kontyngentów taryfowych przydziela się proporcjonalnie do importu zrealizowanego w okresie od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Podział ilości przeznaczonych w ramach obydwóch kontyngentów taryfowych dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia, realizuje się proporcjonalnie do ilości przez nich wnioskowanych. Z uwagi na to, że wnioskowane ilości przekraczają dostępny limit, należy ustalić jednakowy procent, o jaki się je obniża,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 131 z 27.5.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) 6.6.2001, str. 33).

21. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 15. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1096/2001 (Dz.U. L 150 z

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 11 z 20046.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1914) (1)

 • Dz. U. L235 - 9 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L235 - 8 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L235 - 7 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny, w odniesieniu do terminu dostawy w ramach skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2003/2004

 • Dz. U. L235 - 5 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające po raz 36. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L235 - 4 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L235 - 1 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.