Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny, w odniesieniu do terminu dostawy w ramach skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2003/2004

Data ogłoszenia:2004-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 7

6.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1238/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny, w odniesieniu do terminu dostawy w ramach skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2003/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1) w szczególności jego art. 8 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sytuacja ta uzasadnia wprowadzenie odstępstwa w bieżącym roku gospodarczym 2003/2004 w odniesieniu do terminu realizacji dostawy do końca drugiego miesiąca.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Warunki przyjmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 708/98 (2) Artykuł 6 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że dostawa musi nastąpić nie później niż z końcem drugiego miesiąca następującego po potwierdzeniu odbioru oferty i w każdym przypadku nie później niż do dnia 31 sierpnia bieżącego roku gospodarczego. W wyniku ograniczeń związanych z organizacją rynku w następstwie wprowadzenia reformy WPR, wynikających z ograniczenia ilości ryżu, która może być przedmiotem skupu interwencyjnego i z faktu ustanowienia współczynników przyznania, agencje interwencyjne miałyby trudności w dotrzymaniu terminu dostawy produktów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 708/98, wszelka dostawa ryżu niełuskanego w celu przejęcia przez agencję interwencyjną w roku gospodarczym 2003/ 2004 musi nastąpić nie później niż do dnia 31 sierpnia 2004 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 2004 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27). (2) Dz.U. L 98 z 31.3.1998, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1107/2004 (Dz.U. L 211 z 12.6.2004, str. 14).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 11 z 20046.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1914) (1)

 • Dz. U. L235 - 9 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L235 - 8 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L235 - 5 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające po raz 36. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L235 - 4 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L235 - 3 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L235 - 1 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.