Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 3

Tytuł:

Protokół Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2004-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 3

Strona 1 z 3
8.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/3

PROTOKÓŁ Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony W wyniku posiedzenia Wspólnego Komitetu, które miało miejsce w dniach 16–18 czerwca 2003 r., czwarty Protokół (1) zmienia się z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. w następujący sposób:

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1 1. Niniejszy Protokół stosuje się do działalności połowowej od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Kwoty połowowe określone w art. 2 Umowy ustala się każdego roku w świetle dostępnych naukowych informacji. Są one obliczane jako pozostałość grenlandzkich całkowitych dopuszczalnych połowów po potrąceniu ilości określonych w pierwszym akapicie art. 7 Umowy i wskazanych w art. 2, ale nie mogą przekraczać następujących ilości:

(tony) Gatunki Łowiska zachodnie (NAFO 0/1) Łowiska wschodnie (ICES XIV/V)

Dorsz Karmazyn Halibut grenlandzki Krewetki Halibut atlantycki Gromadnik Buławik Krab (snowcrab) Przyłowy

p.m. (1) 0 (2) 1 500 (4) 4 000 200 (6) 25 500 (3) 9 000 (5) 5 675 1 000 (6) (7) 1 350 1 000 2 000 (8) 2 000

(1) W przypadku odnawiania zasobu, Wspólnota może łowić do 31 000 ton, z odpowiadającym powyższemu wzrostem w części rekompensaty finansowej określonej w art. 11 ust 2. Mogą być złowione na zachodzie lub na wschodzie. (2) Wspólnota może wystąpić o zwiększenie kwoty połowowej, do końca listopada w odniesieniu do następnego roku, do maksymalnie 5 500 ton, z odpowiadającym powyższemu wzrostem w części rekompensaty finansowej określonej w art. 11 ust. 2. (3) Mogą być złowione na wschodzie lub na zachodzie, a maksymalnie 20 000 ton z tego może być złowionych przy użyciu włoka pelagicznego. Sprawozdania z połowów prowadzonych przy użyciu włoka dennego i włoka pelagicznego są przedstawiane oddzielnie. Wspólnota może wystąpić o zwiększenie kwoty połowowej, do końca listopada w odniesieniu do następnego roku, do maksymalnie 47 320 ton, z odpowiadającym powyższemu wzrostem w części rekompensaty finansowej określonej w art. 11 ust. 2. (4) 500 może być złowionych albo na północy albo na południu w porozumieniu z władzami Grenlandii. (5) Liczba ta może zostać zrewidowana w świetle porozumienia dotyczącego przyznania możliwości połowu między krajami nadbrzeżnymi. Łowisko jest zarządzane poprzez ograniczenie liczby statków w tym samym czasie. (6) Jeśli przyłowy halibuta atlantyckiego, prowadzone przez statki wspólnotowe w łowiskach dorsza i karmazyna, przy użyciu włoka, spowodowałyby przekroczenie wspólnotowych kwot połowowych halibuta atlantyckiego, władze Grenlandii dostarczą rozwiązanie powodujące, że wspólnotowe połowy dorsza i karmazyna pomimo wszystko mogą być kontynuowane do czasu wyczerpania kwot połowowych dorsza i karmazyna. (7) 7,7 % TAC gromadnika w odniesieniu do sezonu. (8) Odnosi się do łącznego przyłowu dorsza, zębacza, raji, molwy i brosmy. Ilości przyłowu dorsza nie przekraczają 100 ton. Mogą być złowione na wschodzie lub na zachodzie.

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 2.

L 237/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2004

3. Kwoty połowowe na krewetki w Grenlandii Wschodniej mogą być odławiane na obszarach na zachód od Grenlandii, pod warunkiem że podjęte są uzgodnienia w sprawie transferu kwot połowowych między właścicielami statków z Grenlandii i Wspólnoty, na zasadzie spółka-spółce. Rząd Lokalny Grenlandii zobowiązuje się ułatwić podjęcie takich uzgodnień. Dopuszcza się realizowanie transferów kwot połowowych wyłącznie do maksymalnej wielkości 2 000 ton rocznie na obszarach zachodniej Grenlandii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 21 z 20048.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych (notyfikowana jako dokument K(2004) 2365) (1)

 • Dz. U. L237 - 18 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L237 - 16 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L237 - 15 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L237 - 14 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do udzielania pomocy związanej z odtłuszczonym mlekiem oraz odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej oraz sprzedażą takiego mleka w proszku

 • Dz. U. L237 - 13 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

 • Dz. U. L237 - 12 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

 • Dz. U. L237 - 11 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

 • Dz. U. L237 - 10 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L237 - 8 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 1 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.