Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (1)

Data ogłoszenia:2004-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 8

Strona 1 z 4
L 239/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (8)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 1756/2002 (2), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2000 (6).

(9)

Dyrektywa 70/524/EWG stanowi, że niedozwolone jest wprowadzanie do obrotu jakiegokolwiek dodatku bez uzyskania zezwolenia od Wspólnoty. W przypadku dodatków określonych w części II załącznika C do dyrektywy 70/524/EWG, która zawiera mikroorganizmy i enzymy, możliwe jest dopuszczenie nieograniczone w czasie dla dodatków już dopuszczonych pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 3 lit. a). Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/1999 (3). Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego mikroorganizmu bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z oceny wniosku o dopuszczenie złożonego dla tego mikroorganizmu wynika, że spełnione są warunki dopuszczenia bez ograniczeń czasowych określone w dyrektywie 70/524/EWG. Wykorzystanie tego mikroorganizmu w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz, zgodnie z załącznikiem I, powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych. Wykorzystanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-betaglukanazy, mendo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-betaksynalazy wytwarzanych przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) zostało dopuszczone tymczasowo po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz, w postaci płynnej przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/1998 (4) a w postaci granulowanej przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2001 (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 270 265 194 191 130 z z z z z 14.12.1970, str. 1. 3.10.2002, str. 1. 27.7.1999, str. 1. 7.7.1998, str. 15. 12.5.2001, str. 25.

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/1999 (7).

(2)

(10)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 520.94) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/1998 (8).

(3)

(11)

(4)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz, w postaci stałej przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2000 (9), a w postaci płynnej przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 2188/2002 (10).

(5)

(12)

Dla poparcia wniosków o dopuszczenie każdego z tych preparatów enzymatycznych bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane.

(6)

(13)

(7)

Z oceny każdego z spełnione czasowych

wniosków o dopuszczenie złożonych dla tych preparatów enzymatycznych wynika, że są warunki dopuszczenia bez ograniczeń określone w dyrektywie 70/524/EWG.

(14)

Wykorzystanie tych preparatów enzymatycznych w odniesieniu do kurcząt na tucz, zgodnie warunkami określonymi w załącznikach II, III, IV, V i VI, powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 35 z 20049.7.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa THEMIS/1/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji UE dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji, w kontekście EPBiO, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L239 - 33 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2004 z dnia 8 lipca 2004 ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L239 - 31 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

 • Dz. U. L239 - 30 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 27 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 25 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L239 - 23 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L239 - 19 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L239 - 16 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 838/2004 dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L239 - 5 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

 • Dz. U. L239 - 4 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina błękitnego przez statki pod banderą państwa członkowskiego

 • Dz. U. L239 - 3 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2004 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą niemiecką

 • Dz. U. L239 - 1 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.