Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Cypru kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 r. do 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2123) (Tylko wersja grecka jest autentyczna)

Data ogłoszenia:2004-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 13

Strona 1 z 3
24.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Cypru kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 r. do 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2123)

(Tylko wersja grecka jest autentyczna)

(2004/560/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, uwzględniając opinię Komitetu ds. Rozwoju i Rekonwersji Regionów, Komitetu ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi oraz Komitetu ds. Struktur Rybołówstwa i Akwakultury, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja na podstawie propozycji od Państw Członkowskich oraz w bliskim porozumieniu z zainteresowanym Państwem Członkowskim opracowuje listę obszarów kwalifikujących się w ramach Celu 2, przy odpowiednim uwzględnieniu priorytetów krajowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Obszary Cypru kwalifikujące się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. zostały wyszczególnione w Załączniku do niniejszej Decyzji. Artykuł 2 Niniejsza Decyzja skierowana jest do Cypru. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Celem 2 Funduszy Strukturalnych jest wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych. Komisja i Państwa Członkowskie dążą do zapewnienia, aby pomoc rzeczywiście koncentrowała się na najsilniej dotkniętych obszarach i na najbardziej odpowiednim poziomie geograficznym. Limit ludnościowy wynosi 213 000 mieszkańców, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 ustanawiającego limit dla Cypru na poziomie 31 % ludności regionów NUTS II nieobjętych Celem 1.

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia.

L 250/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2004

ZAŁĄCZNIK Lista obszarów kwalifikujących się w ramach Celu 2 na Cyprze Lata 2004-2006

Kwalifikujące się obszary Region NUTS III Cały region na poziomie NUTS III za wyjątkiem Wyłącznie następujące obszary regionu na poziomie NUTS III Ludność regionu na poziomie NUTS III na kwalifkującym się obszarze (liczba mieszkańców)

Obszary spełniające kryteria określone w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Cypr Gminy miejskie (kod narodowy): Nikozja (1000) (wyłącznie następujące dzielnice: Ayios Andreas (100001), Tripiotis (100002), Nebethane (100003), Tabakhane (100004), Faneromeni (100005), Ayios Savvas (100006), Omeriye (100007), Ayios Antonios (100008), Ayios Ioannis (100009), Tahtelkale (100010), Chrysaliniotissa (100011), Ayios Kassianos (100012), Kaimakli (100013), Panayia (100014), Arap Ahmet (100017), Yeni Cami (100018), Omorfita (100019)) Ayios Dometios (1010) Obszary spełniające kryteria określone w art. 4 ust. 9 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Cypr Gminy miejskie (kod narodowy): Alambra (1102) Nisou (1105) Pera Chorio (1106) Dali (1107) Lympia (1108) Louroukina (1110) Potamia (1120) Ayios Sozomenos (1121) Pyrogi (1122) Margo (1123) Deryneia (3102) Sotira (3103) Liopetri (3104) Frenaros (3105) Avgorou (3110) Achna (3111) (z wyłączeniem części leżącej na Obszaru Suwerennych Baz Brytyjskich) Acheritou (3114) (z wyłączeniem części leżącej na Obszaru Suwerennych Baz Brytyjskich) Kellia (4100) Troulloi (4101) Avdellero (4103) Pyla (4104) Xylotymvou (4105) (z wyłączeniem części leżącej na Obszaru Suwerennych Baz Brytyjskich) Ormideia (4106) (z wyłączeniem części leżącej na Obszaru Suwerennych Baz Brytyjskich) Xylofagou (4107) (z wyłączeniem części leżącej na Obszaru Suwerennych Baz Brytyjskich) Pergamos (4108) Petrofani (4201) Athienou (4202) Ayia Anna (4211) 56 446 47 731

terenie terenie

terenie terenie terenie

24.7.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 21 z 200424.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2004 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2762) (Wyłącznie teksty w języku angielskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

 • Dz. U. L250 - 11 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L250 - 9 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L250 - 8 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz krów i jałówek niektórych ras górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1143/98

 • Dz. U. L250 - 7 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L250 - 6 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L250 - 3 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L250 - 1 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.