Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz krów i jałówek niektórych ras górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1143/98

Data ogłoszenia:2004-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 8

L 250/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1350/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz krów i jałówek niektórych ras górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1143/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporzadzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/98 z dnia 2 czerwca 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące kontyngentu taryfowego na krowy i jałówki niektórych ras górskich, pochodzące z niektórych krajów trzecich, przeznaczone do celów innych niż ubój, i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1012/98 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwagi na to, że wnioskowane ilości przekraczają dostępny limit, należy ustalić jednakowy procent, o jaki się je obniża, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1143/98,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych, złożony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1143/98, uwzględnia się w następujących wysokościach: a) 100 % ilości importowanych w okresie od 1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2004 r. dla importerów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1143/98; b) 23,7020 % ilości wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1143/98. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2004 r.

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1143/98 przewiduje, że ilości zarezerwowane dla importerów tradycyjnych przydziela się proporcjonalnie do importu zrealizowanego w okresie od 1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2004 r. Ilość przeznaczoną dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia, dzieli się proporcjonalnie do ilości przez nich wnioskowanych. Z

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. nione rozporządzeniem (WE) nr 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 159 z 3.6.1998, str. 14. nione rozporządzeniem (WE) nr 17.6.2004, str. 10).

Rozporządzenie ostatnio zmie1782/2003 (Dz.U. L 270 z Rozporządzenie ostatnio zmie1118/2004 (Dz.U. L 217 z

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 21 z 200424.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2004 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2762) (Wyłącznie teksty w języku angielskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

 • Dz. U. L250 - 13 z 200424.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Cypru kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 r. do 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2123) (Tylko wersja grecka jest autentyczna)

 • Dz. U. L250 - 11 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L250 - 9 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L250 - 7 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L250 - 6 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L250 - 3 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L250 - 1 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.