Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 22

L 253/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/572/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG i 90/675/EWG (1), ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Mając na uwadze fakt, że sytuacja jest nadal niepokojąca, środki ochrony już przyjęte powinny być nadal stosowane. Środki te należy oceniać w świetle dalszego rozwoju sytuacji chorobowej i możliwych inspekcji służb Komisji przeprowadzonych na miejscu. Środek ustanowiony niniejszą decyzją jest zgodny z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 7 decyzji 2004/122/WE datę „15 sierpnia 2004 r.” zastępuje się datą „15 grudnia 2004 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 23 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Decyzją 2004/122/WE (4) Komisja przyjęła środki ochrony dotyczące influenzy drobiu w kilku krajach azjatyckich, mianowicie w Kambodży, Indonezji, Japonii, Laosie, Pakistanie, Chińskiej Republice Ludowej wraz z Hongkongiem, Korei Południowej, Tajlandii i Wietnamie. W niektórych z tych krajów nadal pojawiają się przypadki influenzy drobiu.

(2)

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

268 z 24.9.1991, s. 56. 24 z 31.1.1998, s. 9. 165 z 30.4.2004, s. 1. 36 z 7.2.2004, s. 59.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 20 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionek przeciw klasycznemu pomorowi świń i ustanowienia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2056) (1)

 • Dz. U. L253 - 19 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwencyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

 • Dz. U. L253 - 16 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54000 ton i kukurydzy w maksymalnej ilości 40000 ton z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez Węgry

 • Dz. U. L253 - 13 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L253 - 11 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 9 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L253 - 3 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L253 - 1 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.