Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 261 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1385/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu do Wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 261 POZ 1

6.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1385/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu do Wspólnoty Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 261 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L261 - 14 z 20046.8.2004

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady dnia 28 kwietnia 2004 r., dotycząca przywilejów i immunitetów przyznanych ATHENA

 • Dz. U. L261 - 13 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. określająca minimalne oznaczenia, które mają być używane na znakach na zewnętrznych przejściach granicznych

 • Dz. U. L261 - 12 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. przewidująca pomoc makro-finansową dla Albanii i uchylająca decyzję 1999/282/WE

 • Dz. U. L261 - 11 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

 • Dz. U. L261 - 10 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Europejską Agencją Kosmiczną

 • Dz. U. L261 - 9 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Kazachstanu do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L261 - 8 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L261 - 7 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z Barcelony w sprawie ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem, dotyczącego współpracy w zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki i, w nagłych przypadkach, zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L261 - 6 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca Wspólny Podręcznik

 • Dz. U. L261 - 5 z 20046.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu deportacji, z terytoriów dwóch lub większej liczby Państw Członkowskich, obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnym nakazom deportacji

 • Dz. U. L261 - 4 z 20046.8.2004

  Dyrektywa Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązku przekazywania przez przewoźników danych dotyczących pasażerów

 • Dz. U. L261 - 3 z 20046.8.2004

  Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub podlegali działaniom ułatwiającym nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi władzami

 • Dz. U. L261 - 2 z 20046.8.2004

  Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do odszkodowań dla ofiar przestępstw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.