Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 262 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2004-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 262 POZ 1

7.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1423/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2004 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

L 262/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2004

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0707 00 05 0709 90 70 0805 50 10

052 999 052 999 388 508 520 524 528 999 052 204 220 400 624 628 999 388 400 404 508 512 528 720 800 804 999 052 388 999 052 400 404 999 052 999 066 093 094 512 624 999

44,5 44,5 67,8 67,8 57,3 46,6 45,9 60,8 60,0 54,1 129,7 108,5 100,8 172,4 145,0 136,6 132,2 86,8 95,2 98,4 71,1 72,8 95,4 49,2 124,8 77,9 85,7 139,5 77,1 108,3 325,0 286,1 294,2 301,8 149,2 149,2 35,3 41,6 37,5 91,6 104,2 62,0

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90 0809 40 05

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 262 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L262 - 5 z 20047.8.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stotowe i jabłka)

  • Dz. U. L262 - 3 z 20047.8.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustalające ilości bananów możliwe do przywozu do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na czwarty kwartał 2004 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.