Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 4

Preparat Bacillus cereus zam. toyoi zawierający minimum 1 × 1010 CFU/g dodatku

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269/5

L 269/6

ZAŁĄCZNIK II

Minimalna zawartość Inne zalecenia Jednostki aktywności/kg całkowitej paszy Koniec okresu autoryzacji Maksymalna zawartość

EC Nr

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

PL

Mikroorganizmy Kurczaki tuczu 2 025 BGU — do — 4 860 FXU — 1. We wskazówkach stosowania dodatku i mieszanki wstępnej, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i Stabilność podczas granulacji 2. Zalecana dawka na kilogram całkowitej paszy: 4 860 – 6 000 FXU 2 025 – 2 500 BGU. 3. Do stosowania w złożonych paszach bogatych w nieskrobiowe polisacharydy (głównie arabino-xylany i beta-glucany) n.p. zawierające więcej niż 35 % jęczmienia i 20 % pszenicy. 1. W zaleceniach stosowania dodatku i premiksu, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i stabilność podczas granulacji 2. Zalecana dawka na kilogram całkowitej paszy: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Do stosowania w złożonych mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabino-xylany i betaglucany) n.p. zawierające więcej niż 40 % pszenicy. — — — 2 500 BGU 1. W zaleceniach stosowania dodatku i premiksu, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i stabilność podczas granulacji 2. Zalecana dawka na kilogram paszy kompletnej: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Do stosowania w złożonych mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabino-xylany i beta-glucany) n.p. zawierające 30 % i więcej pszenicy. 4. Do stosowania w przypadku prosiaków odstawionych od matki dopóki nie osiągną około 35 kg. Bez ograniczenia czasowego

E 1609

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,4-betaglucanase EC 3.2.1.4

Preparat endo-1,4-beta-xylanase i endo-1,4beta-glucanase otrzymany z Aspergillus niger (CBS 600.94) posiadający minimalną aktywność: Forma powłoki: Endo-1,4-beta-xylanase: 36 000 FXU (1)/g Endo-1,4-beta-glucanase: 15 000 BGU (2)/g Forma cieczy: Endo-1,4-beta-xylanase: 36 000 FXU/ml Endo-1,4-beta-glucanase: 15 000 BGU/ml Forma stała: Endo-1,4-beta-xylanase: 36 000 FXU/g Endo-1,4-beta-glucanase: 15 000 BGU/g Indyki tuczenia 2 500 BGU do — 6 000 FXU —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczenia czasowego

Prosiaki (odstawione od matki)

6 000 FXU

Bez ograniczenia czasowego

17.8.2004

Minimalna zawartość Inne zalecenia Koniec okresu autoryzacji Jednostki aktywności/kg całkowitej paszy

17.8.2004

EC Nr

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość

E 1610 Kurczaki tuczenia 2 000 FXU — do 5 000 BGU 1. W zaleceniach stosowania dodatku i premiksu, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i stabilność podczas granulacji We wskazówkach stosowania dodatku i mieszanki wstępnej, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i trwałość do granulowania. 2. Zalecana dawka na kilogram całkowitej paszy: 5 000 – 10 000 BGU 2 000 – 4 000 FXU. 3. Do stosowania w złożonych mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabino-xylany i beta-glucany) n.p. zawierające więcej niż 60 % jęczmienia.

PL

Endo-1,4-betaglucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-glucanase i endo-1,4beta-xylanase wytworzone z Aspergillus niger (CBS 600.94) posiadający minimalną aktywność: Forma powłoki: Endo-1,4-beta-glucanase: 10 000 BGU/ (3)g Endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 FXU (4)/g Forma cieczy: Endo-1,4-beta-glucanase: 20 000 BGU/ml Endo-1,4-beta-xylanase: 8 000 FXU/ml Forma stała: Endo-1,4-beta-glucanase: 20 000 BGU/g Endo-1,4-beta-xylanase: 8 000 FXU/g Świnie tuczu do endo-1,3(4)beta-glucanase: 400 U endo-1,4beta-xylanase: 400 U polygalacturonase: 50 U — — — — 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 31 z 200417.8.2004

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 9 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.