Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 4
W zaleceniach stosowania dodatku i premiksu, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i stabilność podczas granulacji 2. Zalecana dawka na kilogram całkowitej paszy: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U endo-1,4- beta-xylanase: 400 U poligalacturonase: 50 U. 3. Do stosowania w złożonych mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe. Do stosowania jako część składowa pożywienia bogata w poliozy nie-skrobiowe (głównie arabinoxylany i beta-glucany) n.p. zawierające więcej niż 40 % jęczmienia. — endo-1,3(4)beta-glucanase: 138 U endo-1,4beta-xylanase: 200 U alfa-amylaza: 1 550 U

Bez ograniczenia czasowego

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

E 1611

Endo-1,3(4)-betaglucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Poligalacturonase EC 3.2.1.15

Preparat endo-1,3(4)-beta-glucanase wykonany z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-xylanase wykonany z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) ) i polygalacturonase wykonany z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) posiadający minimalną aktywność: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U (5)/g Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U (6)/g Poligalacturonase: 50 U (7)/g

Bez ograniczenia czasowego

E 1612 Prosiaki (odstawione od matki)

Bez ograniczenia czasowego —

Endo-1,3(4)-betaglucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Preparat endo-1,3(4)-beta-glucanase i endo-1,4beta-xylanase wykonany z Aspergillus niger (phoenicis) (NRRL 25541) i alfa-amylazy wykonany z Aspergillus oryzae (ATCC 66222) posiadający minimalną aktywność: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 275 U (8)/g Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U (9)/g Alfa-amylaza: 3 100 U (10)/g

1. We wskazówkach stosowania dodatku i mieszanki wstępnej, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i trwałość do granulowania. 2. Zalecana dawka na kilogram całkowitej paszy: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 138 U endo-1,4- beta-xylanase: 200 U alfa-amylaza: 1 550 U 3. Do stosowania jako część składowa pożywienia bogata w poliozy nie-skrobiowe, przykładowo mieszana dieta zawierająca jęczmień, kukurydzę, pszenicę. 4. Do stosowania w przypadku prosiaków odstawionych od matki aż osiągną około 35 kg.

L 269/7

L 269/8

Minimalna zawartość Inne zalecenia Koniec okresu autoryzacji Jednostki aktywności/kg całkowitej paszy

EC Nr

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość

E 1613 Kurczaki tuczenia do 1 050 IFP 1. We wskazówkach stosowania dodatku i mieszanki wstępnej, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i trwałość do granulowania. 2. Zalecana dawka na kilogram całkowitej paszy: 1 400 IFP. 3. Do stosowania jako część składowa pożywienia bogata w poliozy nie-skrobiowe (głównie arabinoxylany) n.p. zawierające więcej niż 40% pszenicy.

PL

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-xylanase, wykonany z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6 10W), posiadający minimalną aktywność: Forma proszku: 70 000 IFP (11)/g Forma cieczy: 7 000 IFP/ml

Bez ograniczenia czasowego

(1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10)1 (11)1

FXU jest ilością enzymu który uwalnia 0,15 mikromoli xylosu z azuryny sieciowanej xylanem na minutę w pH 5,0 i 40 °C. BGU jest ilością enzymu który uwalnia 0,15 mikromoli xylosu z azuryny sieciowanej beta-glucanem na minutę w pH 5,0 i 40 °C. BGU jest ilością enzymu który uwalnia 0,15 mikromoli xylosu z wiązanego-poprzecznie azurynu beta-glucanu na minutę w pH 5,0 i 40 °C. FXU jest ilością enzymu który uwalnia 0,15 mikromoli xylosu z wiązanego-poprzecznie azurynu xylanu na minutę w pH 5,0 i 40 °C. U jest ilością enzymu który uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (równoważnik glukozy) z jęczmienia beta-glucanu na minutę w pH 5,0 i 30 °C. U jest ilością enzymu który uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (równoważnik xylosy) z oznaczonego owsa xylanu na minutę w pH 5,3 i 50 °C. U jest ilością enzymu który uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (równoważnik kwasu galakturonowego) z substratu poli D-galacturonic na minutę w pH 5,0 i 40 °C. U jest ilością enzymu który uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (równoważnik glukozy) z owsa beta-glucanu na minutę w pH 5,0 i 40 °C. U jest ilością enzymu który uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (równoważnik glukozy) z owsa xylanu na minutę w pH 4,0 i 30 °C. U jest ilością enzymu który uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (równoważnik glukozy) z skrobi pszenicy na minutę w pH 4,0 i 30 °C. IFP jest ilością enzymu który uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (mierzony jako równoważnik xylosu) z owsa xylanu na minutę w pH 4,8 i 50 °C.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.8.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 31 z 200417.8.2004

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 9 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.