Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 4

). Jeżeli sprawozdanie zawiera zalecenia dotyczące poprawy systemu kontroli bezpośrednich i podmiany, określenie środków wdrożonych w celu udoskonalenia systemu. Państwa Członkowskie, które w momencie opracowywania sprawozdania rocznego nie wdrożyły jeszcze środków w rozumieniu punktu 8.2., przedkładają wymienione informacje w terminie do 31 lipca roku, w którym przedkładane jest sprawozdanie roczne.

8.3

(**) Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 31. (***) Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6.

17.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/13

9. 9.1

Propozycje mające na celu udoskonalenie systemu O ile zastosowane, propozycje mające na celu udoskonalenia dotyczące stosowania rozporządzenia lub w samym rozporządzeniu. Kontrole bezpośrednie produktów lub towarów objętych wstępnym finansowaniem na mocy art. 26 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 W przypadku kontroli bezpośrednich przeprowadzonych na podstawie deklaracji płatności, do celów stosowania art. 4 i art. 5 rozporządzenia (WE) nr 565/80 (****), należy przedłożyć następujące informacje:

10.

10.1 Liczba deklaracji płatności w podziale na sektory, przypadająca na urząd celny niewyłączony na mocy art. 2 niniejszego rozporządzenia przy obliczaniu minimalnej ilości kontroli. 10.2 Liczba kontroli bezpośrednich przeprowadzonych dla danego sektora przypadająca na urząd celny. 10.3 Liczba kontroli przypadająca na sektor, które doprowadziły do wykrycia nieprawidłowości, skutki finansowe wykrytych nieprawidłowości, jeżeli wielkość wnioskowanych refundacji przekracza 200 euro oraz, o ile ma to zastosowanie, numer referencyjny stosowany dla celów przekazywania informacji, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 595/91.

(****) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 31 z 200417.8.2004

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 3 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.