Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

Data ogłoszenia:2004-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 12

L 272/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Izby Handlowej tureckiej części Cypru zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2583)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2004/604/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Izba Handlowa tureckiej części Cypru jest upoważniona do wystawiania dokumentów towarzyszących zgodnie z przepisami art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004. Wzór dokumentu towarzyszącego zamieszczono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1480/2004 (2). Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 towarom przybywającym z obszarów znajdujących się poza faktyczną kontrolą Rządu Republiki Cypryjskiej na obszary znajdujące się pod jego kontrolą towarzyszy dokument wystawiony przez Izbę Handlową tureckiej części Cypru, stosownie upoważnioną przez Komisję w porozumieniu z Rządem Republiki Cypryjskiej. Niezbędne jest zatem stosowne upoważnienie w tym celu Izby Handlowej tureckiej części Cypru. Rząd Republiki Cypryjskiej wyraził zgodę na to upoważnienie,

(2) (3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128. Rozporządzenie sprostowane w Dz.U. L 206 z 9.6.2004, str. 51.

(2) Patrz: str. 3niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 272 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 13 z 200420.8.2004

  Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

 • Dz. U. L272 - 11 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

 • Dz. U. L272 - 3 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje skuteczną kontrolę

 • Dz. U. L272 - 1 z 200420.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.