Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

Data ogłoszenia:2004-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 1

Strona 1 z 5
25.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

W kwietniu 2001 r. Komisja rozpoczęła jednocześnie postępowanie wyjaśniające w ramach przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków (7), na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego oraz rewizję tymczasową, na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Rewizja na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, została zakończona przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 964/2003, które utrzymuje obowiązujące środki. Jednak zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego rewizja tymczasowa nie została zakończona po zakończeniu przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków. 2. Powody dokonania rewizji

(4)

A. POSTĘPOWANIE

1. Wcześniejsze postępowania wyjaśniające oraz istniejące środki

(1)

Środek stosowany obecnie do przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Tajlandii to ostateczne cło antydumpingowe nałożone pierwotnie rozporządzeniem Rady (WE) nr 584/96 (2), zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1592/2000 (3) oraz potwierdzonym, w następstwie postępowania wyjaśniającego w ramach przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków, rozporządzeniem Rady (WE) nr 964/2003 (4). Środek mający zastosowanie do wymienionych przywozów wprowadza stawkę celną od wartości celnej towaru (ad valorem) dla przywozów z wyjątkiem tych pochodzących od dwóch tajlandzkich producentów będących jednocześnie eksporterami, których zobowiązania zostały przyjęte decyzją Komisji nr 96/252/WE (5), zmienioną decyzją Komisji 2000/453/WE (6).

W kwietniu 2001 r. Komisja rozpoczęła z własnej inicjatywy rewizję tymczasową z urzędu, na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w celu ustalenia adekwatności formy środków stosowanych w odniesieniu do przywozów pochodzących z Tajlandii. Należy zaznaczyć, iż stwierdzono przypadki nieprzestrzegania zobowiązań w ramach monitorowania zobowiązań przyjętych od dwóch tajlandzkich eksporterów, mianowicie Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd oraz TTU Industrial Corp. Ltd (zwanych dalej „zainteresowanymi eksporterami”), co miało wpływ na ochronny efekt środków. Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja rozpoczęła postępowanie wyjaśniające ograniczone do formy stosowanych środków. Rozpoczęcie rewizji zostało ogłoszone jednocześnie z rozpoczęciem przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków, który utrzymał obowiązujące środki. Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskujących producentów wspólnotowych, producentów będących jednocześnie eksporterami z Tajlandii, importerów/handlowców, użytkowników przemysłowych, jak również zainteresowane zrzeszenia użytkowników oraz przedstawicieli rządu tajlandzkiego o rozpoczęciu rewizji. Strony, których ta sprawa dotyczy bezpośrednio, otrzymały również możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie i zwrócenia się z prośbą o możliwość złożenia ustnego wyjaśnienia. Po ogłoszeniu wyników postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, w kwietniu 2002 r. jeden z tajlandzkich producentóweksporterów, Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd (zwany dalej „wnioskodawcą”) złożył wniosek o tymczasową

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 20 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293) (1)

 • Dz. U. L275 - 17 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

 • Dz. U. L275 - 15 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii

 • Dz. U. L275 - 14 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L275 - 13 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L275 - 12 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 11 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu soli przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 10 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

 • Dz. U. L275 - 8 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L275 - 6 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.