Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 17 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

Data ogłoszenia:2004-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 17 - Strona 3

Strona 3 z 3

(16)

W trosce o przejrzystość wskazane jest uchylenie decyzji nr 80/1073/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przy Komisji powołana zostaje Grupa Doradcza ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin, zwana dalej „Grupą”.

Artykuł 2 Misja 1. Komisja konsultuje z Grupą program swoich prac w następujących dziedzinach:

Sposób organizacji 1. Grupa spotyka się z zasady dwa razy do roku w siedzibie Komisji oraz za każdym razem, gdy Komisja uzna to za konieczne.

25.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/19

2. Grupy robocze mogą być tworzone w celu zbadania specyficznych zagadnień na polecenie Grupy lub gdy okaże się to konieczne. 3. Komisja może zaprosić do uczestnictwa w pracach Grupy lub grup roboczych ekspertów lub obserwatorów, w tym organy przedstawicielskie pochodzące z krajów trzecich, jeśli okaże się to celowe i konieczne. 4. Posiedzenia Grupy oraz grup roboczych odbywają się w sposób i zgodnie z kalendarzem ustalonym przez Komisję. Komisja zapewnia ich przewodniczenie. 5. Grupa uchwala swój wewnętrzny regulamin na podstawie projektu przedstawionego przez Komisję. Służby Komisji zapewniają sekretariat posiedzeń i prac Grupy oraz grup roboczych. 6. Komisja zapewnia jawność prac Grupy. Artykuł 5 Poufność Członkowie Grupy, eksperci doraźni oraz wszystkie inne osoby zapraszane na posiedzenia Grupy jako obserwatorzy są zobowiązane nie rozpowszechniać informacji, które uzyskały w związku z pracami Grupy lub grup roboczych, w których

uczestniczą, w przypadku gdy Komisja poinformuje, że przedmiotowe informacje mają charakter poufny. W takich przypadkach Komisja może postanowić, że tylko członkowie Grupy otrzymają przedmiotowe informacje i tylko oni będą uczestniczyć w posiedzeniach. Artykuł 6 Postanowienie końcowe Decyzja Komisji nr 80/1073/EWG ustanawiająca nowy statut Komitetu Doradczego ds. Środków Spożywczych traci moc. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 17 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 20 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293) (1)

 • Dz. U. L275 - 15 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii

 • Dz. U. L275 - 14 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L275 - 13 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L275 - 12 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 11 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu soli przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 10 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

 • Dz. U. L275 - 8 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L275 - 6 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.