Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 20

Strona 1 z 2
L 275/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3293)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/614/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W zakresie drobiu i wyrobów drobiowych RPA posiada obecnie zezwolenie wyłącznie na wywóz do Wspólnoty żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jego jaj wylęgowych, świeżego mięsa oraz produktów mięsnych/preparatów mięsnych zawierających mięso drobiu bezgrzebieniowego oraz ptaków innych niż drób.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 6 i 7,

(6)

Tym niemniej właściwe władze RPA zawiesiły certyfikację żywego drobiu bezgrzebieniowego i jego mięsa na wywóz do UE w dniu 6 sierpnia 2004 r. do czasu, kiedy sytuacja stanie się jaśniejsza.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 6,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Influenza drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, łatwo przybierającą proporcje epizootyczne, mogącą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacząco obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia środka chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu drobiem i wyrobami drobiowymi.

Zważywszy na ryzyko dla zdrowia zwierząt związane z możliwością wprowadzenia choroby do Wspólnoty, od dnia 10 sierpnia 2004 r. decyzją Komisji 2004/594/WE (3) zawieszono przywóz żywego drobiu bezgrzebieniowego i jaj wylęgowych tych gatunków oraz świeżego mięsa z drobiu bezgrzebieniowego, preparatów mięsnych i wyrobów mięsnych zawierających lub składających się z mięsa tych gatunków pozyskanego po 16 lipca 2004 r.

(2)

(8)

(3)

W dniu 6 sierpnia 2004 r. Republika Południowej Afryki potwierdziła dwa wybuchy influenzy drobiu o wysokiej zjadliwości w stadach ptactwa bezgrzebieniowego w Prowincji Przylądkowej Wschodniej.

Zgodnie z decyzją Komisji 2000/666/WE (4), dozwolony jest przywóz ptaków innych niż drób ze wszystkich krajów członkowskich OIE (Międzynarodowe Biuro Chorób Epizootycznych) pod warunkiem wystawienia przez kraj ich pochodzenia gwarancji zdrowia zwierząt oraz zastosowania surowych środków kwarantanny poprzywozowej wprowadzonych w Państwach Członkowskich.

(4)

Wykryty szczep wirusa influenzy ptaków należy do podtypu H5N2, a zatem różni się od szczepu obecnie wywołującego epidemię w Azji. Z obecnej wiedzy wynika, że ten podtyp wirusa stanowi mniejsze ryzyko dla zdrowia publicznego niż szczep występujący w Azji, tj. podtyp H5N1.

(9)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 31.1.1998, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

Niemniej jednak decyzją 2004/594/WE zawieszono również przywóz ptaków innych niż drób, jak również ptaków domowych towarzyszących właścicielom wjeżdżającym do Wspólnoty z RPA, jako środek dodatkowy w celu wyeliminowania wszelkiego możliwego ryzyka wystąpienia choroby w stacjach kwarantanny podlegających Państwom Członkowskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 275 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 17 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

 • Dz. U. L275 - 15 z 200425.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca r. zmieniająca decyzję nr 96/252/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Chorwacji i Tajlandii oraz wycofująca przyjęcie zobowiązań złożonych przez niektórych eksporterów z Tajlandii

 • Dz. U. L275 - 14 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L275 - 13 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L275 - 12 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 11 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu soli przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 10 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii

 • Dz. U. L275 - 8 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L275 - 6 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 200425.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1496/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 964/2003 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących m.in. z Tajlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.