Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 277 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2003 (maksymalny limit pozostałości — MRL), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2011/2003 (MRL), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2003 (MRL)

Data ogłoszenia:2004-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 277 POZ 3

26.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/3

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 36/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2003 (maksymalny limit pozostałości — MRL), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2011/2003 (MRL), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2003 (MRL) Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo między 1 maja a końcem roku 2004.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 277 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 33 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2004 z dnia 4 maja 2004 r. rozszerzająca zakres stosowania niektórych decyzji Wspólnego Komitetu EOG na Nowe Umawiające się Strony i zmieniająca niektóre załączniki do Porozumienia EOG w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej

 • Dz. U. L277 - 32 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 Marco Polo

 • Dz. U. L277 - 31 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — decyzja 2003/2318/WE protokół 3132003 D 2318 e-learning

 • Dz. U. L277 - 30 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — decyzja 2003/2317/WE Erasmus

 • Dz. U. L277 - 29 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1889/2002 (usługi pośrednictwa finansowego)

 • Dz. U. L277 - 28 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2003 (kontrola jakości bezpieczeństwa krajowego lotnictwa cywilnego)

 • Dz. U. L277 - 27 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 (bezpieczeństwo lotnicze)

 • Dz. U. L277 - 26 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego)

 • Dz. U. L277 - 25 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (usługi finansowe) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ubezpieczenia na życie)

 • Dz. U. L277 - 24 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG — dyrektywę Komisji 98/73/WE, dyrektywę Komisji 98/98/WE, dyrektywę Komisji 2000/32/WE, dyrektywę Komisji 2000/33/WE, decyzję Komisji 2000/368/WE, dyrektywę Komisji 2001/59/WE, dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Komisji 2001/58/WE, dyrektywę Komisji 2001/60/WE (klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych)

 • Dz. U. L277 - 23 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — decyzję 1151/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wieloletni Plan Działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpiecznego użycia Internetu)

 • Dz. U. L277 - 22 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG — dyrektywa Rady 2003/38/WE (sprawozdania roczne)

 • Dz. U. L277 - 21 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (obowiązki informacyjne)

 • Dz. U. L277 - 20 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (statystyka odpadów)

 • Dz. U. L277 - 19 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2003 (statystyka handlu zagranicznego)

 • Dz. U. L277 - 18 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2003 (statystyka zarządzania strukturalnego)

 • Dz. U. L277 - 17 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2003 (statystyka zarządzania strukturalnego)

 • Dz. U. L277 - 16 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2003 (statystyka zarządzania strukturalnego)

 • Dz. U. L277 - 15 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 (dostosowanie do postępów technicznych)

 • Dz. U. L277 - 14 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — zalecenie Komisji 2003/532/WE (EMAS)

 • Dz. U. L277 - 13 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — dyrektywę Komisji 2003/73/WE

 • Dz. U. L277 - 12 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 1804/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (halon)

 • Dz. U. L277 - 11 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — decyzję Komisji 2003/160/WE (halon)

 • Dz. U. L277 - 10 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XVIII (Zdrowie i bezpieczeństwo pracy, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (czas pracy)

 • Dz. U. L277 - 9 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XVIII (Zdrowie i bezpieczeństwo pracy, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG — dyrektywę Rady 2003/72/WE (Statut Spółdzielnii Europejskiej)

 • Dz. U. L277 - 8 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (raportowanie obserwacji w lotnictwie cywilnym)

 • Dz. U. L277 - 7 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 1644/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (EMSA)

 • Dz. U. L277 - 6 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG — decyzję Komisji 2003/548/WE (minimalny zestaw dzierżawionych linii)

 • Dz. U. L277 - 5 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (nadużycia rynkowe)

 • Dz. U. L277 - 4 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG — dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE (wyniki energetyczne budynków)

 • Dz. U. L277 - 2 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2003 (przywóz z krajów trzecich)

 • Dz. U. L277 - 1 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2003 (mikroorganizmy), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2003 (nowe zastosowanie dodatku), dyrektywę Komisji 2003/100/WE (niepożądane substancje), dyrektywę Komisji 2003/104/WE (ester izopropylowy), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2003 (mikroorganizmy)

 • Dz. U. L277 - 0 z 200426.8.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.