Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 290 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1591/2004 z dnia 10 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2004-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 290 POZ 1

11.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1591/2004 z dnia 10 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2004 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 września 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

L 290/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2004

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 10 września 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00 0707 00 05 0709 90 70 0805 50 10

052 999 052 999 052 999 382 388 524 528 999 052 220 400 624 999 388 400 508 512 528 800 804 999 052 388 999 052 999 052 066 094 400 624 999

83,4 83,4 162,3 162,3 77,6 77,6 52,6 53,2 68,5 50,5 56,2 95,2 130,6 171,5 151,8 137,3 75,4 99,4 73,8 98,5 102,8 159,0 95,2 100,6 106,4 89,4 97,9 109,6 109,6 95,0 63,8 33,4 106,6 132,6 86,3

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90 0809 40 05

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 290 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L290 - 4 z 200411.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2004 z dnia 10 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

  • Dz. U. L290 - 3 z 200411.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2004 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.