Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2004-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 17

22.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 14 lipca 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (2004/646/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

Pan Franklin DEHOUSSE, Pan Bo VESTERDORF, Pani Küllike JÜRIMÄE, Pan Mihalis VILARAS, Pan Savvas S. PAPASAVVAS, Pan Marc JAEGER, Pan Ottó CZÚCZ,

Uwzględniając Trakakt ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 224, Uwzględniając Trakakt ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pan Arien Willem Hendrik MEIJ, Pan Josef AZIZI, Pani Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, Pani Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO, Pan Daniel ŠVÁBY Pani Virpi TIILI, Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2004 r.

Kadencja Panów DEHOUSSE i VESTERDORF, Pani JÜRIMÄE, Panów VILARAS, PAPASAVVAS, JAEGER, CZÚCZ, MEIJ, AZIZI, Pań WISZNIEWSKA-BIAŁECKA i MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO, Pana ŠVÁBY i Pani TIILI, sędziów Sądu Pierwszej Instancji, upływa 31 sierpnia 2004 r. Należy dokonać częściowego odnowienia składu Sądu Pierwszej Instancji na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2010 r.,

(2)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym mianowani zostają na członków Sądu Pierwszej Instancji na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2010 r.: W imieniu Rady

T. DE BRUIJN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 19 z 200422.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją

 • Dz. U. L297 - 18 z 200422.9.2004

  Decyzja nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu (załącznik II do Umowy o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu)

 • Dz. U. L297 - 6 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych

 • Dz. U. L297 - 4 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2004 z dnia 20 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Islamskiej Republiki Pakistanu

 • Dz. U. L297 - 3 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2004 z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L297 - 1 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.