Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 299 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2007 r.

Data ogłoszenia:2004-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 299 POZ 19

24.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2007 r. (2004/654/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005–2019 (1), w szczególności jej art. 2 ust. 3 i 4, uwzględniając sprawozdanie komisji selekcyjnej z kwietnia 2004 r. przedłożone Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji 1419/1999/WE, uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym wyznacza się Luksemburg na Europejską Stolicę Kultury roku 2007 zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji 1419/1999/WE. Artykuł 2 Niniejszym wyznacza się Sibiu na Europejską Stolicę Kultury roku 2007 zgodnie z art. 4 decyzji 1419/1999/WE. Artykuł 3 Oba wyznaczone miasta podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia skutecznego wprowadzenia w życie art. 1 i 5 decyzji 1419/1999/WE. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2004 r. W imieniu Rady

J. O'DONOGHUE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 299 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 18 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2004 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L299 - 17 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2004 z dnia 23 września 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L299 - 14 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2004 z dnia 23 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L299 - 13 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1667/2004 z dnia 23 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 6. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L299 - 11 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2004 z dnia 23 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L299 - 9 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2004 z dnia 23 września 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 24 września 2004 r.

 • Dz. U. L299 - 7 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2004 z dnia 23 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L299 - 5 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2004 z dnia 23 września 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L299 - 3 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2004 z dnia 23 września 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L299 - 1 z 200424.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2004 z dnia 23 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.