Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 13

Strona 13 z 16

921. 922. 923. 924.

925.

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/35

926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959.

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, poddane krakingowi parowemu (CAS nr 101631-14-5) Pozostałości (ropa naftowa), wieża atmosferyczna (CAS nr 64741-45-3) Oleje napędowe (ropa naftowa), ciężkie, próżniowe (CAS nr 64741-57-7) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, krakowane katalitycznie (CAS nr 64741-61-3) Oleje oczyszczone (ropa naftowa), krakowane katalitycznie (CAS nr 64741-62-4) Pozostałości (ropa naftowa), urządzenie do katalitycznego fracjonowania i reformowania (CAS nr 64741-67-9) Pozostałości (ropa naftowa), hydrokrakowanie (CAS nr 64741-75-9) Pozostałości (ropa naftowa), krakowane termiczne (CAS nr 64741-80-6) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, krakowane termiczne (CAS nr 64741-81-7) Oleje napędowe (ropa naftowa), hydrorafinowane próżniowe (CAS nr 64742-59-2) Pozostałości (ropa naftowa), hydroodsiarczane, wieża atmosferyczna (CAS nr 64742-78-5) Oleje napędowe (ropa naftowa), hydroodsiarczane, ciężkie próżniowe (CAS nr 64742-86-5) Pozostałości (ropa naftowa), poddane krakingowi parowemu (CAS nr 64742-90-1) Pozostałości (ropa naftowa), atmosferyczne (CAS nr 68333-22-2) Oleje oczyszczone (ropa naftowa), hydroodsiarczane, krakowane katalitycznie (CAS nr 68333-26-6) Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, pośrednie krakowane katalitycznie (CAS nr 68333-27-7) Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, ciężkie krakowane katalitycznie (CAS nr 68333-28-8) Olej opałowy, pozostałości pierwszej destylacji olejów napędowych, wysokosiarczkowe (CAS nr 68476-32-4) Olej opałowy, resztkowy (CAS nr 68476-33-5) Pozostałości (ropa naftowa), urządzenie do katalitycznego fracjonowania i reformowania pozostałości (CAS nr 68478-13-7) Pozostałości (ropa naftowa), ciężki olej napędowy pochodzenia koksowniczego i olej napędowy próżniowy (CAS nr 68478-17-1) Pozostałości (ropa naftowa), ciężka koksownicza płuczka wieżowa i lekkie próżniowe (CAS nr 68512-61-8) Pozostałości (ropa naftowa), lekkie próżniowe (CAS nr 68512-62-9) Pozostałości (ropa naftowa), lekkie, poddane krakingowi parowemu (CAS nr 68513-69-9) Olej opałowy, nr 6 (CAS nr 68553-00-4) Pozostałości (ropa naftowa), instalacja do odpędzania lekkich składników (CAS nr 68607-30-7) Oleje napędowe (ropa naftowa), ciężkie, atmosferyczne (CAS nr 68783-08-4) Pozostałości (ropa naftowa), koksownicza płuczka wieżowa, zawierająca stężone zw. aromatyczne (CAS nr 68783-13-1) Destylaty (ropa naftowa), pozostałości ropy naftowej, próżniowe (CAS nr 68955-27-1) Pozostałości (ropa naftowa), kraking parowy, żywiczne (CAS nr 68955-36-2) Destylaty (ropa naftowa), pośrednie, próżniowe (CAS nr 70592-76-6) Destylaty (ropa naftowa), lekkie, próżniowe (CAS nr 70592-77-7) Destylaty (ropa naftowa), próżniowe (CAS nr 70592-78-8) Oleje napędowe (ropa naftowa), hydroodsiarczany koks, próżniowe, ciężkie (CAS nr 85117-03-9)

L 300/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987.

Pozostałości (ropa naftowa), kraking parowy, destylaty (CAS nr 90669-75-3) Pozostałości (ropa naftowa), próżniowe, lekkie (CAS nr 90669-76-4) Olej opałowy, ciężki, silnie zasiarczony (CAS nr 92045-14-2) Pozostałości (ropa naftowa), kraking katalityczny (CAS nr 92061-97-7) Destylaty (ropa naftowa), półprodukt katalitycznego krakowania, rozkładane termicznie (CAS nr 92201-59-7) Oleje resztkowe (ropa naftowa) (CAS nr 93821-66-0) Pozostałości, poddane krakingowi parowemu, poddane działaniu temperatuy (CAS nr 98219-64-8) Destylaty (ropa naftowa), środkowe w pełni hydroodsiarczane (CAS nr 101316-57-8) Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe (CAS nr 64741-50-0) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe (CAS nr 64741-51-1) Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe (CAS nr 64741-52-2) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe (CAS nr 64741-53-3) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe poddane działaniu kwasu (CAS nr 64742-18-3) Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe poddane działaniu kwasu (CAS nr 64742-19-4) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe poddane działaniu kwasu (CAS nr 64742-20-7) Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe poddane działaniu kwasu (CAS nr 64742-21-8) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe znuetralizowane chemicznie (CAS nr 64742-27-4) Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe znuetralizowane chemicznie (CAS nr 64742-28-5) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe znuetralizowane chemicznie (CAS nr 64742-34-3) Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe znuetralizowane chemicznie (CAS nr 64742-35-4) Esktrakty (ropa naftowa), lekki destylat naftenowy rozpuszczalnik (CAS nr 64742-03-6) Esktrakty (ropa naftowa), ciężki destylat parafinowy rozpuszczalnik (CAS nr 64742-04-7) Esktrakty (ropa naftowa), lekki destylat parafinowy rozpuszczalnik (CAS nr 64742-05-8) Esktrakty (ropa naftowa), ciężki destylat naftenowy rozpuszczalnik (CAS nr 64742-11-6) Esktrakty (ropa naftowa), lekki próżniowy olej napędowy rozpuszczalnik (CAS nr 91995-78-7) Węglowodory, C26-55, aromatyczne (CAS nr 97722-04-8) Disodu 3,3′-[[1,1′-bifenylo]-4,4′-diylbis(azo)] bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) (CAS nr 573-58-0) Disodu 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenylo)azo] [1,1′-bifenylo]-4-yl]azo]-5-hydroksy-6-(fenylazo)naftalen-2,7disulfonian (CAS nr 1937-37-7) Tetrasodu 3,3′-[[1,1′-bifenylo]-4,4′-diylbdi(azo)]di[5-amino-4- hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian] (CAS nr 2602-46-2) 4-o-tolylazo-o-toluidyna (CAS nr 97-56-3) 4-aminoazobenzen, jako składnik farby do włosów (CAS nr 60-09-3) Disodu [5-[[4′-[[2,6-dihydroksy-3-[(2-hydroksy-5-sulfofenylo)azo]fenylo]azo][1,1′-bifenylo]-4-yl]azo]salicylano (4-)]miedzi(2-) (CAS nr 16071-86-6) Eter diglicydowy rezorcynolu (CAS nr 101-90-6)

988.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.