Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 7

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 7

Strona 7 z 16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/25

686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718.

4-nitrobifenyl (CAS nr 92-93-3) 2,4-dinitrotoluen (CAS nr 121-14-2) Binapakryl (CAS nr 485-31-4) 2-nitronaftalen (CAS nr 581-89-5) 2,3-dinitrotoluen (CAS nr 602-01-7) 5-nitroacenaftalen (CAS nr 602-87-9) 2,6-dinitrotoluen (CAS nr 606-20-2) 3,4-dinitrotoluen (CAS nr 610-39-9) 3,5-dinitrotoluen (CAS nr 618-85-9) 2,5-dinitrotoluen (CAS nr 619-15-8) Dinoterb (CAS nr 1420-07-1), jego sole i estry Nitrofen (CAS nr 1836-75-5) Dinitrotoluen (CAS nr 25321-14-6) Diazometan (CAS nr 334-88-3) 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon (Disperse Blue 1 – niebieski barwnik zawiesinowy 1) (CAS nr 2475-45-8) Dimetylonitrozoamina (CAS nr 62-75-9) 1-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna (CAS nr 70-25-7) Nitrozodipropylamina (CAS nr 621-64-7) 2,2′-(nitrozoimino)bisetanol (CAS nr 1116-54-7) 4,4′-metylenodianilina (CAS nr 101-77-9) 4,4′-(4-iminocycloheksa-2,5-dienylidenemetylen) dianiliny chlorowodorek (CAS nr 569-61-9) 4,4′-metylenedi-o-toluidyna (CAS nr 838-88-0) O-anizydyna (CAS nr 90-04-0) 3,3′-dimetoksybenzydyna (CAS nr 119-90-4) Sole o-dianizydyny Barwniki azowe na bazie o-dianizydyny 3,3′-dichlorobenzydyna (CAS nr 91-94-1) Dichlorowodorek benzydyny (CAS nr 531-85-1) [[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl]diamonu siarczan (CAS nr 531-86-2) Dichlorowodorek 3,3′-dichlorobenzydyny (CAS nr 612-83-9) Siarczan benzydyny (CAS nr 21136-70-9) Octan benzydyny (CAS nr 36341-27-2) 3,3′-dichlorobenzydyny diwodorobis(siarczan) (CAS nr 64969-34-2)

L 300/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753.

Siarczan 3,3′-dichlorobenzydyny (CAS nr 74332-73-3) Barwniki azowe na bazie benzydyny 4,4′-bi-o-toluidyna (CAS nr 119-93-7) Dichlorowodorek 4,4′-bi-o-toluidyny (CAS nr 612-82-8) [3,3′-dimetylo[1,1′-bifenylo]-4,4′-diyl]diamonu bis(siarkowodór) (CAS nr 64969-36-4) Siarczan 4,4′-bi-o-toluidyny (CAS nr 74753-18-7) Barwniki na bazie o-toluidyny Bifenylo-4-ylamina (CAS nr 92-67-1) i jej sole Azobenzen (CAS nr 103-33-3) Octan (metylo-ONN-azoksy)metylu (CAS nr 592-62-1) Cycloheksimid (CAS nr 66-81-9) 2-metyloazirydyna (CAS nr 75-55-8) Imidazolidyno-2-tion (CAS nr 96-45-7) Furan (CAS nr 110-00-9) Azirydyna (CAS nr 151-56-4) Kaptafol (2425-06-1) Karbadoks (CAS nr 6804-07-5) Flumioksazyna (CAS nr 103361-09-7) Tridemorf (CAS nr 24602-86-6) Winklozolina (CAS nr 50471-44-8) Fluazifop-butylu (CAS nr 69806-50-4) Flusilazol (CAS nr 85509-19-9) 1,3,5-tris(oksyranylmetylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS nr 2451-62-9) Tioacetamid (CAS nr 62-55-5) N,N-dimetyloformamid (CAS nr 68-12-2) Formamid (CAS nr 75-12-7) N-metyloacetamid (CAS nr 79-16-3) N-metyloformamid (CAS nr 123-39-7) N,N-dimetyloacetamid (CAS nr 127-19-5) Triamid heksametylofosforowy (CAS nr 680-31-9) Siarczan dietylu (CAS nr 64-67-5) Siarczan dimetylu (CAS nr 77-78-1) 1,3-propanosulton (CAS nr 1120-71-4) Chlorek dimetylosulfamoilu (CAS nr 13360-57-1) Sulfalat (CAS nr 95-06-7)

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/27

754.

Mieszanina: 4-[[bis-(4-fluorofenylo)metylsililo]metylo]-4H-1,2,4-triazol i 1-[[bis-(4-fluorofenylo)metylsililo]metylo]-1H-1,2,4-triazol (EC nr 403-250-2) (+/–)-tetrahydrofurfurylo –(R)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-yloksy)fenyloksy] propionian (CAS nr 11973806-6) 6-hydroksy-1-(3-izopropoksypropylo)-4-metylo-2-okso-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pirydynokarbonitryl (CAS nr 85136-74-9) (6-(4-hydroksy-3-(2-metoksyfenylazo)-2-sulfonian-7-naftyloamino)-1,3,5-triazino-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyloetylo)amonu] mrówczan (CAS nr 108225-03-2) 4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonian-2-naftylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonian-2-naftylazo)-bifenylo1,3′,3″,1‴-tetraolato-O,O′,O″,O‴] miedzian trisodu (II) (EC nr 413-590-3) Mieszanina: N-[3-hydroksy-2-(2-metyloakryloylaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamid i N-2,3bis-(2-metyloacryloylaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamid i metakryloamid i 2-metyl-N-(2metyloakryloylaminometoksymetylo)-akrylamid i N-(2,3-dihydroksypropoksymetylo)-2-metyloakrylamid (EC nr 412-790-8) 1,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-epoksypropylo]-1,3,5-triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (CAS nr 59653-74-6) Erionit (CAS nr 12510-42-8) Azbest (CAS nr 12001-28-4) Ropa naftowa (CAS nr 8002-05-9) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie hydrokrakowane (CAS nr 64741-76-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO (dimetylosulfotlenek) Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe rafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64741-88-4), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe rafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64741-89-5), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa), rozpuszczalnik odasfaltowany (CAS nr 64741-95-3), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe rafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64741-96-4), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe rafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64741-97-5), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa), rafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64742-01-4), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe poddane działaniu gliny (CAS nr 64742-36-5), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe poddane działaniu gliny (CAS nr 64742-37-6), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa), poddane działaniu gliny (CAS nr 64742-41-2), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe poddane działaniu gliny (CAS nr 64742-44-5), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe poddane działaniu gliny (CAS nr 64742-45-6), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciężkie naftenowe (CAS nr 64742-52-5), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane lekkie naftenowe (CAS nr 64742-53-6), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

755.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.