Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 8

Strona 8 z 16

756.

757.

758.

759.

760. 761. 762. 763. 764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

775.

776.

777.

L 300/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

778.

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciężkie parafinowe (CAS nr 64742-54-7), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane lekkie parafinowe (CAS nr 64742-55-8), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64742-56-9), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa), hydrorafinowane (CAS nr 64742-57-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa), odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64742-62-7), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64742-63-8), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64742-64-9), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 64742-65-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje osadowe (ropa naftowa) (CAS nr 64742-67-2), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje naftenowe (ropa naftowa) ciężkie, katalitycznie odparafinowane (CAS nr 64742-68-3), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje naftenowe (ropa naftowa) lekkie, katalitycznie odparafinowane (CAS nr 64742-69-4), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje parafinowe (ropa naftowa) ciężkie, katalitycznie odparafinowane (CAS nr 64742-70-7), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje parafinowe (ropa naftowa) lekkie, katalitycznie odparafinowane (CAS nr 64742-71-8), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje naftenowe (ropa naftowa) ciężkie, kompleksowo odparafinowane (CAS nr 64742-75-2), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje naftenowe (ropa naftowa) lekkie, kompleksowo odparafinowane (CAS nr 64742-76-3), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), ciężkie, rozpuszczalnik naftenowy, aromatyczny, stężony (CAS nr 68783-00-6), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), ciężkie, rafinowane rozpuszczalnikiem 04-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO parafinowym (CAS nr 68783-

779.

780.

781.

782.

783.

784.

785.

786. 787.

788.

789.

790.

791.

792.

793.

794.

795.

Ekstrakty (ropa naftowa), ciężkie destylaty parafinowe, odasfaltowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 68814-891), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, neutralne, na bazie oleju, o wysokim wskaźniku lepkości (CAS nr 72623-85-9), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowane, neutralne, na bazie oleju, (CAS nr 72623-86-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, neutralne, na bazie oleju, (CAS nr 72623-87-1), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje smarowe (ropa naftowa) (CAS nr 74869-22-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, złożone, odparafinowane (CAS nr 90640-91-8), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie, złożone, odparafinowane (CAS nr 90640-92-9), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

796.

797.

798.

799. 800.

801.

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/29

802.

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, odparafinowane rozpuszczalnikiem, poddane działaniu gliny (CAS nr 90640-94-1), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Węglowodory, C20-50, ciężkie, hydrorafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 90640-95-2), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie, odparafinowane rozpuszczalnikiem, poddane działaniu gliny (CAS nr 9064096-3), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie, hydrorafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 90640-97-4), jeśli zawierają >3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), ciężki destylat naftenowy rozpuszczalnik, hydrorafinowane (CAS nr 90641-07-9), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), ciężki destylat parafinowy rozpuszczalnik, hydrorafinowane (CAS nr 90641-08-0), jeśli zawierają >3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), lekki destylat parafinowy rozpuszczalnik hydrorafinowane (CAS nr 90641-09-1), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa) hydrorafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 90669-74-2), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa) odparafinowane katalitycznie (CAS nr 91770-57-9), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, hydrorafinowane, odparafinowane (CAS nr 91995-39-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie, hydrorafinowane, odparafinowane (CAS nr 91995-40-3), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), hydrokrakowane, odparafinowane, rafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 9199545-8), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane (CAS nr 9199554-9), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), hydrorafinowane, lekki destylat parafinowy rozpuszczalnik, (CAS nr 91995-73-2), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), lekki destylat naftenowy rozpuszczalnik, hydroodsiarczane (CAS nr 91995-75-4), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), lekki destylat parafinowy rozpuszczalnik, poddane działaniu kwasu (CAS nr 9199576-5), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), lekki destylat parafinowy rozpuszczalnik, hydroodsiarczane (CAS nr 91995-77-6), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Ekstrakty (ropa naftowa), hydrorafinowane, lekki próżniowy olej napędowy rozpuszczalnik (CAS nr 9199579-8), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje osadowe (ropa naftowa) hydrorafinowane (CAS nr 92045-12-0), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje smarowe (ropa naftowa), C17-35, wyekstrahowany rozpuszczalnik, odparafinowane, hydrorafinowane (CAS nr 92045-42-6), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrokrakowane, niearomatyczne, odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 92045-43-7), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO Oleje resztkowe (ropa naftowa) hydrokrakowane, poddane działaniu kwasu, odparafinowane rozpuszczalnikiem (CAS nr 92061-86-4), jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO

803.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.