Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 4

(5) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 87. Decyzja ostatnia zmieniona decyzją 2004/159/WE (Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 63). (6) Dz.U. L 149 z 17.6.2003, str. 33.

L 303/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2004

(6)

W lutym 2004 r. szczep wirusa influenzy drobiu o niskiej chorobotwórczości podtypu H5N3 został odizolowany w jednym stadzie kaczek w regionie Lombardia, który leży w obszarze szczepień. Mimo iż badania epidemiologiczne nie wykazały, by zakażenie rozprzestrzeniało się, ujawniły ryzyko wprowadzenia influenzy drobiu podtypu H5. Obecnie ani drób zaszczepiony przeciwko podtypowi H7 w ramach dotychczasowej kampanii szczepień, ani populacja drobiu nieszczepionego, nie są chronione przed chorobą, jaką może wywołać influenza drobiu podtypu H5. Z tego względu Włochy wystąpiły o zmianę obecnego programu szczepień, by umożliwić szczepienie drobiu na ustanowionym obszarze szczepień szczepionką dwuważną, która chroni przed zakażeniem wirusem influenzy drobiu zarówno podtypu H7, jak i H5, oraz o prowadzenie tego typu szczepień przynajmniej do 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 4 Świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłkom żywych ptaków i jaj wylęgowych z Włoch zawierają następujący zwrot: „Warunki zdrowotne zwierząt z tej przesyłki są zgodne z decyzją 2004/666/WE”.

Artykuł 5 1. Świeże mięso drobiu jest oznakowane zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy Rady 2002/99/WE i nie będzie wysyłane z Włoch, jeśli pochodzi z:

a) drobiu zaszczepionego przeciwko influenzie drobiu,

(7)

Z uwagi na to, że decyzja 2002/975/WE była zmieniana już dwukrotnie, mając na względzie klarowność wspólnotowych przepisów prawnych, wskazane jest uchylenie tej decyzji i zastąpienie jej niniejszą decyzją.

b) stad drobiu wykazujących seropozytywność na influnzę drobiu, przeznaczonych na rzeź, pod kontrolą urzędową zgodnie z programem szczepień, o którym mowa w art. 1,

(8)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt;

c) drobiu pochodzącego z gospodarstw usytuowanych w strefie z ograniczeniami, ustalonej zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie szczepień, o którym mowa w art. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) świeże mięso indyków i kurcząt szczepionych przeciwko influenzie drobiu szczepionką heterologicznego szczepu wirusa H7N1 i H5N9 nie jest znakowane według załącznika II do dyrektywy Rady 2002/99/WE i może zostać wysłane do innych Państw Członkowskich, pod warunkiem, że mięso pochodzi z uboju stada indyków i kurcząt, które:

Artykuł 1 1. Zmieniony program szczepień przeciwko influenzie drobiu, przedstawiony przez Włochy Komisji, zostaje zatwierdzony i będzie realizowany na obszarze szczepień opisanym w załączniku I. i) było regularnie kontrolowane i badane, z wynikiem negatywnym, pod kątem influenzy drobiu, jak zostało to określone w zatwierdzonym programie szczepień, ze szczególną uwagą zwróconą na ptaki wskaźnikowe,Do badań:

2. Intensywny monitoring i nadzór przewidziane programem szczepień, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na obszarze szczepień opisanym w załączniku I oraz na obszarze graniczącym opisanym w załączniku II.

— ptaków szczepionych, stosuje się test immunofluorescencyjny (iIFA),

Artykuł 2 Ograniczenia w przemieszczaniu się żywych ptaków, jaj wylęgowych i świeżego mięsa drobiu do, z i na obszarze opisanym w załączniku I mają zastosowanie w zakresie opisanym w programie szczepień, o którym mowa w art. 1 oraz w poniższych artykułach.

— ptaków wskaźnikowych, stosuje się test hamowania hemaglutynacji (HI), test immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID) lub test ELISA. Jednakże, jeśli to konieczne, stosuje się również test immunofluorescencyjny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 30 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.