Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Finlandii członkiem oraz przedstawiciela Finlandii zastępcą członka Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2004-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 6

L 307/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2004

DECYZJA RADY z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Finlandii członkiem oraz przedstawiciela Finlandii zastępcą członka Komitetu Regionów (2004/672/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję Finlandii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. (1) Rada przyjęła decyzję w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów. Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Pana Markku KAUPPINENA, o czym Rada została poinformowana w dniu 10 maja 2004 r. oraz jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Pana Ossi MARTIKAINENA członkiem Komitetu Regionów,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Niniejszym mianowany zostaje a) członkiem Komitetu Regionów: Pan Ossi MARTIKAINEN, Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja w zastępstwie Pana Markku KAUPPINENA b) zastępcą członka Komitetu Regionów: Pani Auli HYVÄRINEN, Keminmaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen w zastępstwie Pana Ossi MARTIKAINENA na czas pozostający do końca kadencji, czyli do 25 stycznia 2006 r. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 8 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty w kosztach szczepień przeciwko pryszczycy w Niderlandach w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3453) (1)

 • Dz. U. L307 - 7 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności (notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

 • Dz. U. L307 - 5 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 4 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Austrii członkiem oraz przedstawiciela Austrii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 3 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 w zakresie terminu zgłaszania ofert w przetargach częściowych na sprzedaż w celu wywozu żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L307 - 1 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2004 z dnia 4 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.