Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

Data ogłoszenia:2004-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 22

L 326/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1876/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (1), w szczególności jego art. 4 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z tego powodu konieczne jest dodanie produktów, o których mowa, do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Produkty i inne dane znajdujące się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zostają dodane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 953/2003 Komisja otrzymała wnioski dotyczące niektórych produktów farmaceutycznych. Komisja ustaliła, że otrzymane wnioski spełniają warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 953/2003 zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia. Wnioskodawcy zostali poinformowani o decyzji Komisji uznającej ich wnioski.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 135 z 3.6.2003, str. 5.

29.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/23

ZAŁĄCZNIK

Produkt

Producent/eksporter

Kraj przeznaczenia

Cechy charakterystyczne

Data zatwierdzenia

Kod CN/ TARIC (1)

„TRIZIVIR 750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

EPIVIR 150 mg × 60

RETROVIR 250 mg × 40

RETROVIR 300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

RETROVIR 100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

COMBIVIR 300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

EPIVIR Roztwór doustny 10 mg/ml 240 ml

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

Afganistan Angola Armenia Azerbejdżan Bangladesz Benin Bhutan Botswana Burkina Faso Burundi Czad Dem. Rep. Konga Dżibuti Erytrea Etiopia Gambia Ghana Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Haiti Honduras Indie Indonezja Jemen Kambodża Kamerun Kenia Kiribati Komory Kongo Korea (Rep. Dem.) Laotańska Rep. Lud.-Dem. Lesotho Liberia Madagaskar Malawi Malediwy Mali Mauretania Mołdowa Mongolia Mozambik Myanmar Namibia Nepal Nikaragua Niger Nigeria Pakistan Republika Kirgiska Republika Środkowoafrykańska Ruanda Samoa Senegal Sierra Leone Wyspy Salomona Sambia Somalia Afryka Południowa Sudan

Charakterystyczne opakowanie – tekst w trzech językach

19.4.2004

3004 90 19

Charakterystyczne opakowanie – tekst w trzech językach

19.4.2004

3004 90 19

Opakowanie do wywozu 19.4.2004 ogólnego (niebieskie) nieużywane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – rynki francuskojęzyczne Opakowanie do wywozu 19.4.2004 ogólnego (niebieskie) nieużywane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – rynki francuskojęzyczne Opakowanie do wywozu 19.4.2004 ogólnego (niebieskie) nieużywane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – rynki francuskojęzyczne Charakterystyczne opakowanie – tekst w trzech językach Butelka (w odróżnieniu od opakowania konturowego) tabletki z wytłoczonym symbolem »A22« Charakterystyczne opakowanie – tekst w trzech językach 19.4.2004 19.4.2004

3004 90 19

3004 90 19

3004 90 19

3004 90 19

3004 90 19

L 326/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2004

Produkt

Producent/eksporter

Kraj przeznaczenia

Cechy charakterystyczne

Data zatwierdzenia

Kod CN/ TARIC (1)

ZIAGEN 300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

RETROVIR Roztwór doustny 10 mg/ml 200 ml

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

Suazi Święty Tomasz i Książęca Tadżykistan Tanzania Timor Wschodni Togo Tuvalu Uganda Vanuatu Wybrzeże Kości Słoniowej Zambia Zielony Przylądek Zimbabwe

Opakowanie do wywozu 20.9.2004 ogólnego – nieużywane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – kraje francuskojęzyczne Charakterystyczne opakowanie – tekst w trzech językach 20.9.2004

3004 90 19

3004 90 19

(1) Jedynie jeżeli ma to zastosowanie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 326 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 47 z 200429.10.2004

  Zalecenie Rady z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 45 z 200429.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 44 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L326 - 43 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L326 - 40 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 36 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 34 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L326 - 31 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L326 - 28 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L326 - 27 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2004 z dnia 28 października 2004 r. uchylające rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG i rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 w odniesieniu do ustalania wydajności oliwek i oliwy na Cyprze, Malcie i w Słowenii

 • Dz. U. L326 - 25 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów dla Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L326 - 19 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do salicylanu sodowego i fenvalerate (1)

 • Dz. U. L326 - 17 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L326 - 14 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L326 - 13 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L326 - 11 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L326 - 10 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 11. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L326 - 7 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 5 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L326 - 3 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 października 2004 r.

 • Dz. U. L326 - 1 z 200429.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2004 z dnia 28 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.