Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 20

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/748/WPZiB z dnia 2 listopada 2004 r. dotyczące tymczasowego przyjęcia niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 20

L 329/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/748/WPZiB z dnia 2 listopada 2004 r. dotyczące tymczasowego przyjęcia niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, Państwa Członkowskie, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB przedłużają ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt udzielonych na podstawie art. 3 wspomnianego wspólnego stanowiska na okres kolejnych 12 miesięcy. Artykuł 2 Rada oceni stosowanie wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4

(2)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 21 maja 2002 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej (1) oraz przyznania im krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt na terytorium tych Państw, ważnych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Poprzez wspólne stanowiska 2003/366/WPZiB (2) i 2004/493/WPZiB (3) Rada postanowiła, że ważność tych zezwoleń powinna być przedłużona odpowiednio o 12 i 6 miesięcy.

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 2 listopada 2004 r. W imieniu Rady

(3)

Okres ważności tych zezwoleń należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy,

B. R. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 33. (2) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 51. (3) Dz.U. L 181 z 18.5.2004, str. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 329 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 14 z 20044.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4092) (1)

 • Dz. U. L329 - 11 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1919/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L329 - 9 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L329 - 3 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L329 - 1 z 20044.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.