Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 17

Tytuł:

Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 17

Strona 1 z 16
6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/17

WYMIANA LISTÓW ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

A. List Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 28 lipca 2004 r. Szanowni Państwo, Odnośnie do art. 16 ust. 2 Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi mam zaszczyt zaproponować zmiany w załączniku V do tej Umowy: Zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego powołanego na mocy art. 16 ust. 1 Umowy, tekst załącznika V otrzymuje brzmienie odpowiedniego tekstu znajdującego się w Załączniku. Będziemy zobowiązani za potwierdzenie, że Nowa Zelandia zgadza się z tymi zmianami Załącznika do Umowy. Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Robert MADELIN

L 332/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

B. List Nowej Zelandii Bruksela, dnia 9 września 2004 r. Szanowni Państwo, Niniejszym mam zaszczyt przedstawić odpowiedź na Państwa list dotyczący proponowanych zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Mam zaszczyt potwierdzić, że Nowa Zelandia akceptuje proponowane zmiany zalecane przez Wspólny Komitet Zarządzający powołany na mocy art. 16 ust. 1 Umowy, których kopia jest załączona do niniejszego listu. Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku. W imieniu właściwych władz Nowej Zelandii

Wade ARMSTRONG

6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/19

Dodatek „ZAŁĄCZNIK V UZNANIE ŚRODKÓW SANITARNYCH Glosariusz Tak (1) Tak (2) Tak (3) BO O [ ] Nie AZK BO Brak BSE C Równoważność uzgodniono – stosowane będą wzory świadectw zdrowia Równoważność zasadniczo uzgodniono – pewne kwestie szczegółowe muszą zostać rozstrzygnięte; do tego czasu stosowane będą istniejące świadectwa Równoważność w formie zgodności z wymogami państwa przywozu – stosowana będzie istniejąca certyfikacja Brak oceny – do tego czasu stosowana będzie istniejąca certyfikacja W trakcie oceny – w trakcie badania – do tego czasu stosowana będzie istniejąca certyfikacja Kwestie, które wkrótce mają zostać rozstrzygnięte Nierównoważne i/lub konieczna jest dalsza ocena. Wymiana handlowa jest możliwa, gdy eksporter spełni wymagania importera Anemia zakaźna koni Badanie poubojowe Brak warunków specjalnych Gąbczasta encefalopatia bydła Celsjusz

Channelling (Przewóz pod nadzorem weterynaryjnym) rozdział XI punkt 7 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 CPŚ EBB IRL KPŚ OIE PBZ PG prot. RPD Std UHT WE/NZ ZZNT ZZTF Choroba pęcherzykowa świń Enzootyczna białaczka bydła Irlandia Klasyczny pomór świń Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt Przetworzone białko zwierzęce Ptasia grypa Protokół Rzekomy pomór drobiu Standard(-y) Sterylizacja momentalna Wspólnota Europejska/Nowa Zelandia Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza

Sekcja 1

Plazma zarodkowa i żywe zwierzęta

Wywóz Nowej Zelandii do WE Warunki handlowe Działania Standardy NZ Standardy WE Równoważność Warunki specjalne

L 332/20

Wywóz WE do Nowej Zelandii (1)

Towar Równoważność Warunki specjalne

Warunki handlowe

Działania

Standardy WE

Standardy NZ

PL

1. Nasienie O Standard NZ dotyczący nasienia Akt o produktach pochodzenia zwierzęcego 1999 O 88/407/EWG 2004/52/WE (Dokument roboczy Komisji SANCO/ 10035/2004-wer. 2) ZZNT, patrz sekcja 28 Dla zapewnienia pełnej równoważności po roku 2004, NZ musi wykazać, że nasienie produkowane zgodnie ze standardami NZ gwarantuje takie same bezpieczeństwo braku ZZNT

— Bydło

88/407/EWG

Standard NZ dotyczący nasienia

— Owce/kozy Nie Akt o produktach pochodzenia zwierzęcego 1999 Akt o produktach pochodzenia zwierzęcego 1999 Akt o produktach pochodzenia zwierzęcego 1999 Akt o produktach pochodzenia zwierzęcego 1999 Akt o produktach pochodzenia zwierzęcego 1999 92/65/EWG 90/429/EWG 2002/613/WE 92/65/EWG

92/65/EWG

Akt o biobezpieczeństwie 1993 S 22 BO

BO

— Świnie

90/429/EWG

Akt o biobezpieczeństwie 1993 S 22 Nie

BO

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— Zwierzyna płowa

92/65/EWG

Akt o biobezpieczeństwie 1993 S 22 Tak (3)

Nie

(Dokument roboczy SANCO/10374/2004wer. 2) 92/65/EWG 96/539/WE Tak (3)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 5 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.