Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 3

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 3

6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/3

POROZUMIENIE w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

A. List Wspólnoty Szanowni Państwo, Mam zaszczyt potwierdzić, że w toku negocjacji na temat poprawek, które mają być wprowadzone do Protokołu, wyrażamy zgodę na następujące tymczasowe ustalenia dotyczące przedłużenia terminu ważności obecnie obowiązującego Protokołu (1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2004 r.), ustanawiającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Zielonego Przylądka: 1. Ustalenia stosowane przez ostatnie trzy lata będą obowiązywać przez następny okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Wkład finansowy Wspólnoty na podstawie tymczasowych ustaleń odpowiada rocznej kwocie przewidzianej w art. 2 obecnie obowiązującego Protokołu. Rekompensata finansowa zostanie wypłacona nie później niż 31 stycznia 2005 r. Opłaty przeznaczone na ukierunkowane działania wyszczególnione w art. 3 uiszcza się z chwilą spełnienia odpowiednich wymogów przewidzianych w tym artykule. 2. W okresie tym licencje połowowe są przyznawane w granicach wyznaczonych w art. 1 obecnie obowiązującego Protokołu, na podstawie uiszczonych opłat i zaliczek odpowiadających opłatom i zaliczkom wyszczególnionym w pkt. 2 Załącznika do Protokołu. Będę zobowiązany za potwierdzenie otrzymania niniejszego listu oraz przyjęcia zawartych w nim warunków. Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku. W imieniu Rady Unii Europejskiej

L 332/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

B. List rządu Republiki Zielonego Przylądka Szanowni Państwo, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie listu z dzisiejszą datą, następującej treści: „Mam zaszczyt potwierdzić, że w toku negocjacji na temat poprawek, które mają być wprowadzone do Protokołu, wyrażamy zgodę na następujące tymczasowe ustalenia dotyczące przedłużenia terminu ważności obecnie obowiązującego Protokołu (1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2004 r.), ustanawiającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Zielonego Przylądka: 1. Ustalenia stosowane przez ostatnie trzy lata będą obowiązywać przez następny okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Wkład finansowy Wspólnoty na podstawie tymczasowych ustaleń odpowiada rocznej kwocie przewidzianej w art. 2 obecnie obowiązującego Protokołu. Rekompensata finansowa zostanie wypłacona nie później niż 31 stycznia 2005 r. Opłaty przeznaczone na ukierunkowane działania wyszczególnione w art. 3 uiszcza się z chwilą spełnienia odpowiednich wymogów przewidzianych w tym artykule. 2. W okresie tym licencje połowowe są przyznawane w granicach wyznaczonych w art. 1 obecnie obowiązującego Protokołu, na podstawie uiszczonych opłat i zaliczek odpowiadających opłatom i zaliczkom wyszczególnionym w pkt. 2 Załącznika do Protokołu. Będę zobowiązany za potwierdzenie otrzymania niniejszego listu oraz przyjęcia zawartych w nim warunków.”. Mam zaszczyt potwierdzić, że warunki przedstawione w Państwa liście są możliwe do przyjęcia przez rząd Republiki Zielonego Przylądka oraz że list od Państwa wraz z niniejszym listem stanowią Porozumienie zgodnie z Państwa wnioskiem. Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku. W imieniu Rządu Republiki Zielonego Przylądka

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 5 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.