Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 335 POZ 7

Tytuł:

Umowa odnawiająca umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2004-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 335 POZ 7

11.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/7

UMOWA odnawiająca umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej „Wspólnotą”),

z jednej strony, i

RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,

z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie nauki i technologii dla ich rozwoju gospodarczego i społecznego; UZNAJĄC, że Wspólnota oraz Stany Zjednoczone Ameryki prowadzą działania badawcze i technologiczne w wielu obszarach wspólnego zainteresowania oraz że udział we wzajemnych działaniach związanych z badaniami i rozwojem na zasadzie wzajemności zapewni obopólne korzyści; UWZGLĘDNIAJĄC umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską

a Rządem Stanów Zjednoczonych, podpisaną dnia 5 grudnia 1997 r. w Waszyngtonie, która wygaśnie w dniu 13 października 2003 r.;

PRAGNĄC prowadzić współpracę w dziedzinie nauki i technologii w formalnych ramach ustanowionych tą

umową,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Umowa dotycząca współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisana dnia 5 grudnia 1997 r. w Waszyngtonie, która wygaśnie w dniu 13 października 2003 r., zostaje niniejszym odnowiona na dodatkowy okres pięciu lat. Artykuł 2 Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej o zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych, niezbędnych do wejścia w życie umowy.

Artykuł 3 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

W imieniu Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 335 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 8 z 200411.11.2004

  Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami

 • Dz. U. L335 - 5 z 200411.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. dotycząca zawarcia umowy odnawiającej umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L335 - 4 z 200411.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L335 - 3 z 200411.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L335 - 1 z 200411.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.