Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/767/WPZiB z dnia 15 listopada 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 16

L 339/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2004/767/WPZiB z dnia 15 listopada 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Wykaz osób zawarty w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się wykazem osób zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 15 listopada 2004 r. W imieniu Rady Przewodniczący

M. VAN DER HOEVEN

Poprzez wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zamrożenie wszystkich fuduszy i zasobów gospodarczych należących do Radovana Karadžića, Ratko Mladića i Ante Gotovina. Środkami tymi należy również objąć wszystkie osoby, które zostały publicznie oskarżone przed MTKJ o zbrodnie wojenne, które nie przebywają w areszcie Trybunału. Należy zatem zmienić wykaz zawarty w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB. Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu wprowadzenia w życie tej decyzji,

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52.

16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/17

ZAŁĄCZNIK „Lista osób, o których mowa w art. 2 1) Borovcanin, Ljubomir. Data urodzenia: 27.2.1960. Miejsce urodzenia: Han Pijesak, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 2) Borovnica, Goran. Data urodzenia: 15.8.1965. Miejsce urodzenia: Kozarac, gmina miejska Prijedor, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 3) Bralo, Miroslav. Data urodzenia: 13.10.1967. Miejsce urodzenia: Kratine, gmina miejska Vitez, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 4) Djordjevic, Vlastimir. Data urodzenia: 1948. Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 5) Gotovina, Ante. Data urodzenia: 12.10.1955. Miejsce urodzenia: Wyspa Pasman, gmina miejska Zadar, Republika Chorwacji. Obywatelstwo: (a) Chorwacja, (b) Francja. 6) Hadzic, Goran. Data urodzenia: 7.9.1958. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 7) Jankovic, Gojko. Data urodzenia: 31.10.1954. Miejsce urodzenia: Trbuse, gmina miejska Foca, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 8) Karadžić, Radovan. Data urodzenia: 19.6.1945. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 9) Lazarevic, Vladimir. Data urodzenia: 23.3.1949. Miejsce urodzenia: Grncar, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 10) Lukic, Milan. Data urodzenia: 6.9.1967. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra. 11) Lukic, Sredoje. Data urodzenia: 5.4.1961. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra. 12) Lukic, Sreten. Data urodzenia: 28.3.1955. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 13) Milosevic, Dragomir. Data urodzenia: 4.2.1942. Miejsce urodzenia: Murgas, gmina miejska Ub, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 14) Mladić, Ratko. Data urodzenia: 12.3.1942. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina miejska Kalinovik, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) Serbia i Czarnogóra. 15) Nikolic, Drago. Data urodzenia: 9.11.1957. Miejsce urodzenia: Bratunac, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 16) Pandurevic, Vinko. Data urodzenia: 25.6.1959. Miejsce urodzenia: Sokolac, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: (a) Bośnia i Hercegowina, (b) prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra. 17) Pavkovic, Nebojsa. Data urodzenia: 10.4.1946. Miejsce urodzenia: Senjski Rudnik, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 18) Popovic, Vujadin. Data urodzenia: 14.3.1957. Miejsce urodzenia: Sekovici, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra. 19) Todovic, Savo. Data urodzenia: 11.12.1952. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 20) Zelenovic, Dragan. Data urodzenia: 12.2.1961. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina. 21) Zupljanin, Stojan. Data urodzenia: 22.9.1951. Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 13 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2005, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4356)

 • Dz. U. L339 - 11 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Federalnej Niemiec w sprawie etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków przetwarzanych po zbiorach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4029) (1)

 • Dz. U. L339 - 9 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie w odniesieniu do niektórych sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4013) (1)

 • Dz. U. L339 - 6 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L339 - 4 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 3 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów brosmy przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L339 - 1 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L339 - 0 z 200416.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.