Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 21

Tytuł:

2004/755/EuratomDecyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 21

16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 11 października 2004 r.

L 340/21

zatwierdzająca zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony (2004/755/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Do czasu wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. należy zatwierdzić zawarcie przez Komisję, występującą w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony.

Artykuł 1. Niniejszym zatwierdza się zawartą przez Komisję, występującą w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowę przejściową dotyczącą handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, a także załączniki i protokół, które ona zawiera, jak również deklaracje wydane zarówno jednostronnie przez Wspólnotę, jak i wspólnie z drugą Stroną. 2. Do niniejszej decyzji (1) załącza się tekst Umowy, Załącznik, Protokół i Akt Końcowy.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 października 2004 r. W imieniu Rady

B.R. BOT

Przewodniczący

(1) Patrz: str. 2 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 340 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L340 - 2 z 200416.11.2004

    Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

  • Dz. U. L340 - 1 z 200416.11.2004

    2004/754/WEDecyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.