Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

Data ogłoszenia:2004-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 3

Strona 1 z 12
19.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

sporządzenie wyczerpującej listy towarów, które mają być wyłączone z danych statystycznych, które mają być przesyłane do Komisji (Eurostat).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (1) w szczególności jego art. 3 ust. 4 i 5, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9, 10, 12 i art. 13 ust. 3,

Towary mają być włączone do statystyki handlu wtedy, gdy są wprowadzane do, lub wyprowadzane z terytorium statystycznego kraju. Jednakże gdy proces gromadzenia danych uwzględnia procedury celne i podatkowe, wymagane są specjalne przepisy.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Powinno zostać zachowane powiązanie między informacjami o podatku od towarów i usług (VAT) oraz deklaracjami Intrastat w celu kontrolowania jakości zgromadzonych informacji. Właściwe jest ustalenie, jakie informacje mają być przekazywane przez krajową administrację podatkową do władz krajowych odpowiedzialnych za statystykę.

(1)

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, które rewiduje zasady statystyczne, aby zwiększyć przejrzystość i ułatwić zrozumienie, oraz jest przystosowane do spełniania obecnego zapotrzebowania na dane. Zgodnie z art. 14 ust. 2 wymienionego rozporządzenia opracowanie szczególnych przepisów wykonawczych zostało przypisane Komisji. Dlatego niezbędne jest przyjęcie nowego rozporządzenia Komisji, które powinno w sposób restrykcyjny odnieść się do powierzonej odpowiedzialności i określić przepisy wykonawcze. W związku z tym należy uchylić rozporządzenia Komisji (WE) nr 1901/2000 z dnia 7 września 2000 r. ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (2) oraz (EWG) nr 3590/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. dotyczące środków przekazu informacji statystycznych dla statystyki w sprawie handlu między Państwami Członkowskimi (3).

(5)

W odniesieniu do danych gromadzonych w ramach systemu INTRASTAT powinny być stosowane wspólne definicje i pojęcia, w celu ułatwienia stosowania ujednoliconego systemu.

(6)

Mając na względzie przejrzystość i równe traktowanie przedsiębiorstw, powinny być stosowane ujednolicone i dokładne postanowienia dotyczące ustalania progów.

(7)

Należy przyjąć odpowiednie postanowienia dotyczące specyficznego obrotu towarowego, tak by zapewnić ujednolicony sposób gromadzenia niezbędnych danych.

(8)

(2)

Z powodów metodologicznych niektóre rodzaje towarów i obrotów powinny być wyłączone. Konieczne jest

Należy uwzględnić wspólne i odpowiednie harmonogramy oraz postanowienia o korektach i rewizjach w celu spełnienia zapotrzebowania użytkowników na aktualne i porównywalne dane.

(1) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2207/2003 (Dz.U. L 330 z 18.12.2003, str. 15). (3) Dz.U. L 364 z 12.12.1992, str. 32.

(9)

Planowana jest regularna ocena systemu w celu poprawy jakości danych i zagwarantowania przejrzystości funkcjonowania systemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 343 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 28 z 200419.11.2004

  Decyzja nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (1)

 • Dz. U. L343 - 23 z 200419.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000, oraz znosząca zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4383)

 • Dz. U. L343 - 22 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L343 - 21 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L343 - 20 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L343 - 1 z 200419.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L343 - 0 z 200419.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.