Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

Data ogłoszenia:2004-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 9

23.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (2004/783/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Włoch, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów (1), Cztery stanowiska członków oraz trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów pana Paola AGOSTINACCHIA (IT), pana Gianfranca LAMBERTIEGO (IT), pana Salvatore’a TATARELLA (IT) i pana Riccarda VENTRE (IT), członków Komitetu Regionów oraz pana Gabriele’a BAGNASCO (IT), pana Marcella MEROI (IT) i pana Roberta PELLI (IT),

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się następujące osoby: a) członkami Komitetu Regionów: 1) pan Giancarlo GABBIANELLI Sindaco di Viterbo na miejsce pana Paola AGOSTINACCHIA 2) pan Paolo FONTANELLI Sindaco di Pisa na miejsce pana Gianfranca LAMBERTIEGO

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

L 346/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2004

3) pan Savino Antonio SANTARELLA Sindaco di Candela na miejsce pana Salvatore’a TATARELLI 4) pan Roberto PELLA Consigliere comunale di Cossato na miejsce pana Riccarda VENTRE b) zastępcami członków Komitetu Regionów: 1) pan Sergio CUCCO Consigliere comunale di Vercelli na miejsce pana Gabriele’a BAGNASCO 2) pan Vincenzo ZACCHEO Sindaco di Latina na miejsce pana Marcella MEROI 3) pan Errico BORRELLI Sindaco di Belmonte del Sannio na miejsce pana Roberta PELLI na czas pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2006 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2004 r. W imieniu Rady

M. VAN DER HOEVEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 32 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4380) (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmian załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych

 • Dz. U. L346 - 11 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4028) (1)

 • Dz. U. L346 - 7 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L346 - 5 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L346 - 3 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Korei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L346 - 0 z 200423.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.