Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2053/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające zasięg ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych ze Sri Lanki niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące ze Sri Lanki czy też nie

Data ogłoszenia:2004-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 9

Strona 1 z 5
1.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 355/9

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2053/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające zasięg ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych ze Sri Lanki niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące ze Sri Lanki czy też nie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 13,

(4)

Wnioskodawca stwierdził, że nastąpiła zmiana w strukturze handlu po nałożeniu środków antydumpingowych na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z ChRL, która polegała na znacznym wzroście przywozu tych samych produktów ze Sri Lanki.

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE

Zmiana w strukturze handlu miała wynikać z przeładunku łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z ChRL w Sri Lance. Stwierdzono ponadto, że nie było innej racjonalnej przyczyny ani ekonomicznego uzasadnienia takiej zmiany, niż istniejące cło antydumpingowe na łączniki rur lub przewodów rurowych pochodzące z ChRL.

1. Istniejące środki

(1)

Po wykonaniu przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków Rada nałożyła w drodze rozporządzenia (WE) nr 964/2003 (2) (zwanego dalej „rozporządzeniem pierwotnym”), między innymi ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 58,6 % na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych (innych niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane), żeliwnych lub stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o maksymalnej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, w rodzaju stosowanych do spawania doczołowo lub w innych celach, objętych kodami CN ex 7307 93 11 (kod TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (kod TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (kod TARIC 7307 99 30 98) oraz ex 7307 99 90 (kod TARIC 7307 99 90 98) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). 2. Wniosek

(5)

Wnioskodawca stwierdził również, że skutki zaradcze istniejących ceł antydumpingowych na łączniki rur lub przewodów rurowych pochodzących z ChRL zostały osłabione zarówno w odniesieniu do ilości, jak i cen oraz stosowany był dumping w stosunku do normalnych wartości uprzednio ustalonych dla łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z ChRL.

3. Wszczęcie dochodzenia

(6)

(2)

W dniu 20 stycznia 2004 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o przeprowadzenie dochodzenia dotyczącego domniemanego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z ChRL. Wniosek został złożony przez Komitet Ochrony Przemysłu Łączników Stalowych Używanych w Spawaniu Doczołowym w Unii Europejskiej w imieniu czterech producentów z terenu Wspólnoty.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 139 z 6.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1496/2004 (Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 1).

Komisja wszczęła dochodzenie na mocy rozporządzenia (WE) nr 395/2004 (3) (zwanego dalej „rozporządzeniem wszczynającym”) w sprawie domniemanego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz rur lub łączników rurowych pochodzących z ChRL przez przywóz rur lub łączników rurowych wysyłanych ze Sri Lanki, niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące ze Sri Lanki czy też nie, oraz, zgodnie z art. 13 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L355 - 24 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L355 - 23 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 20 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 18 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L355 - 14 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L355 - 4 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2052/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych z Indonezji, zarówno zadeklarowanych, jak i niezadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji

 • Dz. U. L355 - 1 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.