Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 1

Strona 1 z 4
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU GENERALNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1 (2004/871/WE)

L 377/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA AGENCJA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA W PRACY

DOCHODY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja wspólnoty europejskiej

Budżet na rok 2004 Nowelizacja budżetu Nowe kwoty

9 375 000

1 213 000

10 588 000

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz. L 216 z 20.08.94, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz. L 156 z 07.07.95, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w pozycji „Komisja”.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/3

EUROPEJSKA AGENCJA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA W PRACY

WYDATKI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110

Personel obejmujący stanowiska ujęte w tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze

Budżet na rok 2004 Nowelizacja budżetu Nowe kwoty

1100

1 881 268

140 854

2 022 122

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników czasowych.

1101

Dodatki rodzinne

Budżet na rok 2004 Nowelizacja budżetu Nowe kwoty

224 195

– 952

223 243

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1102

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

Budżet na rok 2004 Nowelizacja budżetu Nowe kwoty

295 390

16 445

311 835

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1103

Dodatki sekretarskie

Budżet na rok 2004 Nowelizacja budżetu Nowe kwoty

6 169

1 500

7 669

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4a jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1104

Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji - pomoc administracyjna

Budżet na rok 2004 Nowelizacja budżetu Nowe kwoty

18 700

4 400

23 100

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poniesionych przez Dyrekcję Generalną ds. Personelu i Administracji w związku z przygotowaniem listy płac.

L 377/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA AGENCJA DS. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA W PRACY

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

111

Inny personel Personel pomocniczy

Budżet na rok 2004 Nowelizacja budżetu Nowe kwoty

1110

166 309

25 000

191 309

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu pomocniczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.