Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 13

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 13

Strona 1 z 2
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/13

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004 (2004/873/WE)

L 377/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA DOCHODÓW

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

100

Opłaty z agencji i organów

Art.10 ust.2 pkt.b nr 1645/2003. rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE)

1000

Europejska Agencja Środowiska

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

600 000

600 000

1001

Europejska Fundacja Szkolenia

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

450 000

– 200 000

250 000

1002

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

571 200

571 200

1003

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

900 000

– 150 000

750 000

1004

Europejska Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

729 000

729 000

1005

Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

2 100 000

2 100 000

1006

Znaki towarowe i wzory OHIM

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

15 190 000

1 000 000

16 190 000

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/15

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW (ciąg dalszy) 1 0 0 (ciąg dalszy)

1007

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

150 000

150 000

1008

Urząd Policji Europejskiej (Europol)

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

1 650 000

– 650 000

1 000 000

1009

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

800 000

– 300 000

500 000

101

1010

Cedefop

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

80 000

80 000

1012

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

237 000

100 000

337 000

1013

Europejska Agencja Odbudowy

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

p.m.

1014

Europejski Bank Inwestycyjny

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

p.m.

1015

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

237 000

237 000

L 377/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW (ciąg dalszy) 1 0 1 (ciąg dalszy)

1016

Eurojust

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

p.m.

70 000

70 000

1017

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

p.m.

25 000

25 000

1018

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

p.m.

130 000

130 000

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/17

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

200

Subwencja z Komisji

Rok finansowy 2004 PZB 2004 RAZEM 2004

p.m.

p.m.

Art.10 ust.2 pkt.c nr 1645/2003.

rozporządzenia

Rady

(WE)

nr

2965/94

zmienionego

rozporządzeniem

Rady

(WE)

L 377/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.