Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 51

Tytuł:

Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 51

Strona 1 z 7
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/51

Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004 (2004/876/WE)

L 377/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

DOCHODY

TYTUŁ 1 SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

18 000 000

16 500 000

16 500 000

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1947/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 13). Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł B3-4 2 0 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/53

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 5 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

500

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

520

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

p.m.

200 000

61 295,13

ROZDZIAŁ 5 4 — INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ALE NIEWYKORZYSTANE

540

Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania ale niewykorzystane

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

p.m.

13 515,38

ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

590

Inne dochody z działalności administracyjnej

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

p.m.

339,58

L 377/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 6 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

600

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

80 000

100 000

44 654,09

602

Dochody ze sprzedaży publikacji

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

p.m.

11 323,88

603

Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

Nowe kwoty Rok finansowy 2003 Środki początkowe 2002

p.m.

678

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/55

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

WYDATKI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

110

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk Wynagrodzenia zasadnicze

Środki 2004 Środki 2003 Środki początkowe 2002

1100

4 620 000

4 490 000

4 345 250,62

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze obliczone na podstawie załączonego wykazu stanowisk.

1101

Dodatki rodzinne

Środki 2004 Środki 2003 Środki początkowe 2002

661 000

584 000

585 548,05

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 6-8 załącznika IV do niego. Dodatki rodzinne obejmują:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.