Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 69

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 69

Strona 1 z 7
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/69

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004 (2004/877/WE)

L 377/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

TYTUŁ 1 SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Składka Wspólnoty Europejskiej Składka Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2004 KB 2004 Razem

1000

28 980 000

28 980 000

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/71

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTWA TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

200

Udział państw trzecich w działaniach Urzędu Udział państw trzecich w działaniach Urzędu

Budżet 2004 KB 2004 Razem

2000

p.m.

p.m.

L 377/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 3 DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

300

Dochody ze świadczonych usług Pobrane opłaty

Budżet 2004 KB 2004 Razem

3000

p.m.

p.m.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/73

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 4 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 4 0 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

400

Dochody z działalności administracyjnej Odsetki bankowe

Budżet 2004 KB 2004 Razem

4000

p.m.

p.m.

4001

Dochody ze sprzedaży publikacji

Budżet 2004 KB 2004 Razem

p.m.

p.m.

4002

Dochody z organizacji seminariów, konferencji…

Budżet 2004 KB 2004 Razem

p.m.

L 377/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 9 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — INNE DOCHODY

900

Inne dochody Inne dochody

Budżet 2004 KB 2004 Razem

9000

p.m.

p.m.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/75

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

WYDATKI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

110

Personel aktywnie zatrudniony Wynagrodzenie zasadnicze

Budżet 2004 KB 2004 Razem

1100

5 994 952

5 994 952

1101

Dodatki rodzinne

Budżet 2004 KB 2004 Razem

658 694

658 694

1102

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

Budżet 2004 KB 2004 Razem

438 701

438 701

1103

Dodatki sekretarskie

Budżet 2004 KB 2004 Razem

45 000

45 000

111

Inni pracownicy Personel pomocniczy

Budżet 2004 KB 2004 Razem

1110

836 185

836 185

1112

Personel miejscowy

Budżet 2004 KB 2004 Razem

p.m.

p.m.

113

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne

Budżet 2004 KB 2004 Razem

1130

192 016

192 016

L 377/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy) 1 1 3 (ciąg dalszy)

1131

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Budżet 2004 KB 2004 Razem

49 133

49 133

1132

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Budżet 2004 KB 2004 Razem

22 590

22 590

1133

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

Budżet 2004 KB 2004 Razem

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 43 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.