Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 22

L 384/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2004/895/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. W imieniu Wspólnoty Europejskiej zatwierdza się niniejszym Umowę między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi. 2. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Umowa o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą (1), weszła w życie 1 marca 1998 r. Art. 22 ust. 1 Umowy o Partnerstwie i Współpracy przewiduje, iż handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami Tytułu III, z wyłączeniem jego art. 14, oraz postanowieniami umowy. Dla lat 1995-2001, handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umów między Stronami, a w latach 2002, 2003 i 2004, szczególnych uzgodnień. Należy zatem zastąpić je w odniesieniu do 2004 r. kolejną umową, która uwzględni rozwój w stosunkach między Stronami. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(2)

Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) uprawnionej (- ych) do podpisania Umowy, tak aby stała się wiążąca dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r. W imieniu Rady Przewodniczący

J. P. H. DONNER

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L384 - 23 z 200428.12.2004

    Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L384 - 1 z 200428.12.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 2222/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zarządzania przywozem niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.