Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 386 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 386 POZ 1

Strona 1 z 50
29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 386/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

SPIS TREŚCI

Strona

Rozdział I Rozdział II Rozdział III Sekcja 1 Sekcja 2 Sekcja 3 Sekcja 4 Sekcja 5 Sekcja 6 Sekcja 7 Rozdział IV Sekcja 1 Sekcja 2 Sekcja 3 Rozdział V Sekcja 1 Sekcja 2

Przedmiot i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejestry i dzienniki transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawartość rejestrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składanie raportów i poufność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunki posiadania operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osobiste rachunki posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kody i identyfikatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenia i procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blokowanie rachunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne sprawdzenia oraz proces uzgadniania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie i finalizacja procesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transakcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzielenie i wydanie przydziałów na okres 2005–2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzielenie i wydanie przydziałów na okres 2008–2012 oraz każdy kolejny pięcioletni okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekazania i uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 13 13

14 15

Sekcja 3

L 386/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Strona

29.12.2004

Sekcja 4 Sekcja 5 Sekcja 6 Sekcja 7 Sekcja 8 Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI Tabela VI-1: Tabela VI-2: Tabela VI-3: Tabela VI-4: Tabela VI-5: Tabela VI-6: Tabela VI-7: Załącznik VII Załącznik VIII Tabela VIII-1:

Zweryfikowane emisje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odstąpienie przydziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anulowanie i wycofanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anulowanie i wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobrowolne anulowanie i wycofanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normy zabezpieczenia, uwierzytelnienie i prawa dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostępność i rzetelność informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisy i opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 386 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.