Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/316/WPZiB z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2005-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 54

L 100/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/316/WPZiB z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Lista znajdująca się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Listę osób znajdującą się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

J. KRECKÉ

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych, które zostały oskarżone przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (MTKJ). W dniu 21 lutego 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/148/WPZiB zmieniającą listę znajdującą się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB. W związku z tym, że Ljubomir BOROVCANIN, Gojko JANKOVIC, Sretena LUKIC, Drago NIKOLIC i Vinko PANDUREVIC znajdują się w areszcie MTKJ, ich nazwiska powinny zostać usunięte z listy. Jednocześnie MTKJ umieścił Zdravko TOLIMIRA, którego postawienie w stan oskarżenia zostało podane do wiadomości publicznej dnia 10 lutego 2005 r., na liście osób oskarżonych i w trakcie ucieczki. Nazwisko to powinno zatem zostać wpisane na listę znajdującą się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB.

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/148/WPZiB (Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 34).

20.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/55

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Lista osób, o których mowa w art. 1 Nazwisko i imię: BOROVNICA Goran Data urodzenia: 15.8.1965 Miejsce urodzenia: Kozarac, gmina Prijedor, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: DJORDJEVIC Vlastimir Data urodzenia: 1948 Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: GOTOVINA Ante Data urodzenia: 12.10.1955 Miejsce urodzenia: wyspa Pasman, gmina Zadar, Republika Chorwacji Obywatelstwo: chorwackie francuskie

Nazwisko i imię: HADZIC Goran Data urodzenia: 7.9.1958 Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: KARADZIC Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: LUKIC Milan Data urodzenia: 6.9.1967 Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra

Nazwisko i imię: LUKIC Sredoje Data urodzenia: 5.4.1961 Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra

Nazwisko i imię: MLADIC Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: PAVKOVIC Nebojsa Data urodzenia: 10.4.1946 Miejsce urodzenia: Senjski Rudnik, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra

L 100/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2005

Nazwisko i imię: POPOVIC Vujadin Data urodzenia: 14.3.1957 Miejsce urodzenia: Sekovici, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: TOLIMIR Zdravko Data urodzenia: 27.11.1948 Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: ZELENOVIC Dragan Data urodzenia: 12.2.1961 Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: ZUPLJANIN Stojan Data urodzenia: 22.9.1951 Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 46 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893) (1)

 • Dz. U. L100 - 26 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca pomocy udzielonej przez Francję na rzecz Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Pomoc państwa C 34/03 (ex N 728/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3350) (1)

 • Dz. U. L100 - 19 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca wdrożenia pomocy planowanej przez Włochy w celu przeciwdziałania kryzysowi upraw brzoskwiń w Piemoncie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 473)

 • Dz. U. L100 - 17 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 15 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L100 - 11 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L100 - 9 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.