Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

Groch (Pisum sativum) 0708 10 00

389,44 1 344,67 3 574,51

11 720,71 167,31

2 902,57 1 613,27

6 093,47 93 338,04

96 484,75 15 284,12

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/5

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.170 1.170.1

Fasola — Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 153,55 530,19 1 409,39 89,49 106,86 104,72 148,75 177,61 174,07 — — — — — — — — — — 7 681,40 109,65 1 902,25 1 057,29 3 993,48 61 170,97 63 233,23 10 016,76 4 621,35 65,97 1 144,45 636,10 2 402,59 36 802,17 38 042,88 6 026,36

1.170.2

— Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00

255,23 881,26 2 342,63

1.180 1.190 1.200 1.200.1

Bób ex 0708 90 00 Karczochy 0709 10 00 Szparagi — zielone ex 0709 20 00

— —

430,98 1 488,09 3 955,76

251,18 299,92 293,93 290,32 346,66 339,74 79,15 94,51 92,62 59,30 70,81 69,40 539,93 644,71 631,83 82,82 98,89 96,92 — 65,14 77,78 76,23 — 47,97 57,28 56,14

12 970,80 185,15

3 212,14 1 785,34

6 743,38 103 293,14

106 775,47 16 914,27

1.200.2

— pozostałe ex 0709 20 00

498,15 1 720,00 4 572,23

14 992,21 214,00

3 712,73 2 063,57

7 794,29 119 390,68

123 415,70 19 550,24

1.210

Oberzyny (baklazany) 0709 30 00

135,81 468,91 1 246,50

4 087,23 58,34

1 012,18 562,58

2 124,91 32 548,72

33 646,04 5 329,86

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce) ex 0709 40 00

101,76 351,34 933,96

3 062,42 43,71

758,39 421,52

1 592,12 24 387,67

25 209,85 3 993,48

1.230

Pieprznik jadalny 0709 59 10

926,44 3 198,81 8 503,33

27 882,14 398,00

6 904,85 3 837,78

14 495,64 222 039,87

229 525,51 36 359,06

1.240

Papryka słodka 0709 60 10

142,11 490,67 1 304,33

4 276,86 61,05

1 059,14 588,68

2 223,49 34 058,81

35 207,03 5 577,14

1.250 1.270

Koper 0709 90 50 Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi) 0714 20 10 Kasztany (Castanea spp.), świeze ex 0802 40 00 Ananas, świeży ex 0804 30 00

— 111,77 385,93 1 025,91 — 82,31 284,21 755,51

— 3 363,94 48,02

— 833,06 463,02

— 1 748,88 26 788,80

— 27 691,93 4 386,67

2.10 2.30

— 2 477,29 35,36

— 613,49 340,98

— 1 287,92 19 727,93

— 20 393,02 3 230,45

L 101/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

2.40

Awokado, świeże ex 0804 40 00

99,19 342,48 910,41

57,81 69,03 67,65 —

2 985,19 42,61

739,26 410,89

1 551,97 23 772,60

24 574,05 3 892,77

2.50 2.60 2.60.1

Guawa, mango, świeże ex 0804 50 Słodkie pomarańcze, świeże: — Krwiste i półkrwiste 0805 10 10

— — —

— — — — — — — — —

— —

— —

— —

— —

2.60.2

— Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny 0805 10 30 — Pozostałe 0805 10 50

— — — — — —

— —

— —

— —

— —

2.60.3

— —

— —

— —

— —

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże — Klementynki ex 0805 20 10 106,21 366,72 974,85 61,90 73,91 72,44 54,64 65,24 63,94 44,18 52,75 51,70 29,34 35,03 34,33 35,96 42,94 42,08 1 856,94 26,51 459,86 255,59 965,40 14 787,73 15 286,27 2 421,49 1 515,04 21,63 375,19 208,53 787,65 12 065,06 12 471,81 1 975,66 2 281,47 32,57 564,99 314,03 1 186,11 18 168,54 18 781,06 2 975,10 2 821,63 40,28 698,76 388,38 1 466,94 22 470,12 23 227,65 3 679,49 3 196,50 45,63 791,59 439,97 1 661,83 25 455,35 26 313,53 4 168,32

2.70.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L101 - 14 z 200521.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257) (1)

 • Dz. U. L101 - 12 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L101 - 10 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L101 - 1 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.