Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3

2.70.2

— Monrealesy i satsumas ex 0805 20 30

93,75 323,72 860,52

2.70.3

— Mandarynki i wilkingi ex 0805 20 50

75,81 261,74 695,79

2.70.4

— Tangeryny i pozostałe ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Limy (Citrus aurantifolia), świeże 0805 50 90

50,34 173,81 462,05

2.85

61,70 213,04 566,32

2.90 2.90.1

Grejpfruty, świeże — białe ex 0805 40 00 68,14 235,28 625,44 39,71 47,42 46,47 48,16 57,50 56,35 2 486,75 35,50 615,83 342,28 1 292,84 19 803,31 20 470,94 3 242,79 2 050,79 29,27 507,87 282,28 1 066,18 16 331,50 16 882,08 2 674,29

2.90.2

— różowe ex 0805 40 00

82,63 285,30 758,40

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/7

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

2.100

Winogrona stołowe 0806 10 10

147,65 509,80 1 355,20

86,05 102,75 100,70 30,74 36,70 35,97

4 443,65 63,43

1 100,44 611,64

2 310,21 35 387,06

36 580,06 5 794,64

2.110

Arbuzy 0807 11 00

52,74 182,11 484,10

1 587,35 22,66

393,10 218,49

825,25 12 640,91

13 067,08 2 069,95

2.120 2.120.1

Melony (inne niż arbuzy) — Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro ex 0807 19 00 — Pozostałe ex 0807 19 00 53,45 184,57 490,63 92,32 318,77 847,37 31,15 37,20 36,46 53,81 64,25 62,96 2 778,51 39,66 688,08 382,44 1 444,52 22 126,72 22 872,68 3 623,25 1 608,75 22,96 398,40 221,43 836,37 12 811,30 13 243,20 2 097,85

2.120.2

2.140 2.140.1

Gruszki — Gruszki — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pears — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 — Pozostałe ex 0808 20 50 70,70 244,11 648,92 70,72 244,19 649,12 41,20 49,20 48,22 41,22 49,22 48,23 411,08 490,86 481,06 355,99 425,08 416,59 80,44 96,05 94,13 60,48 72,22 70,78 62,55 74,69 73,19 60,03 71,68 70,25 3 100,15 44,25 767,73 426,71 1 611,73 24 688,07 25 520,38 4 042,68 3 229,98 46,11 799,89 444,58 1 679,23 25 722,01 26 589,17 4 211,98 3 123,43 44,58 773,50 429,92 1 623,84 24 873,46 25 712,02 4 073,03 4 153,75 59,29 1 028,65 571,73 2 159,49 33 078,44 34 193,61 5 416,60 18 383,54 262,41 4 552,58 2 530,36 9 557,41 146 397,63 151 333,13 23 972,63 21 228,51 303,02 5 257,12 2 921,95 11 036,49 169 053,63 174 752,94 27 682,56 2 128,43 30,38 527,09 292,96 1 106,55 16 949,82 17 521,25 2 775,54 2 127,79 30,37 526,93 292,87 1 106,21 16 944,67 17 515,92 2 774,69

2.140.2

2.150

Morele 0809 10 00

705,36 2 435,47 6 474,15

2.160

Wiśnie i czereśnie 0809 20 95 0809 20 05

610,83 2 109,07 5 606,50

2.170

Brzoskwinie 0809 30 90

138,02 476,54 1 266,79

2.180

Nektaryny ex 0809 30 10

103,78 358,34 952,56

2.190

Śliwki 0809 40 05

107,32 370,56 985,06

2.200

Truskawki i poziomki 0810 10 00

103,01 355,67 945,46

L 101/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

2.205

Maliny 0810 20 10

304,95 1 052,93 2 798,98

177,72 212,21 207,98 848,23 1 012,84 992,61 37,68 44,99 44,09 182,89 218,39 214,03 119,41 142,58 139,73 —

9 177,78 131,01

2 272,82 1 263,26

4 771,43 73 087,37

75 551,36 11 968,07

2.210

Owoce z gatunku myrtillus 0810 40 30

Vaccinium

1 455,44 5 025,34 13 358,76

43 802,92 625,26

10 847,54 6 029,16

22 772,69 348 825,30

360 585,26 57 120,20

2.220

Owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 Granaty ex 0810 90 95

64,65 223,22 593,39

1 945,71 27,77

481,84 267,81

1 011,55 15 494,67

16 017,04 2 537,25

2.230

313,82 1 083,56 2 880,40

9 444,73 134,82

2 338,93 1 300,00

4 910,22 75 213,24

77 748,90 12 316,18

2.240

Khakis (w tym owoce sharon) ex 0810 90 95

204,88 707,42 1 880,52

6 166,15 88,02

1 527,01 848,73

3 205,72 49 104,24

50 759,69 8 040,83

2.250

Liczi (śliwki chińskie) ex 0810 90

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L101 - 14 z 200521.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257) (1)

 • Dz. U. L101 - 12 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L101 - 10 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L101 - 1 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.