Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoszech, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1210)

Data ogłoszenia:2005-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 39

Strona 1 z 2
22.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoszech, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1210)

(Jedynie teksty w językach niemieckim, hiszpańskim, greckim, francuskim, włoskim, portugalskim i angielskim są autentyczne)

(2005/320/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (3), niniejsza decyzja, przyjęta na podstawie informacji księgowych, nie przesądza o późniejszych decyzjach Komisji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki, które nie były dokonane zgodnie z zasadami wspólnotowymi,

Decyzją 2003/313/WE z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie rozliczania rachunków Państw Członkowskich z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2002 (2), Komisja rozliczyła rachunki wszystkich agencji płatniczych, z wyjątkiem niemieckich agencji płatniczych „Baden Württemberg” i „Bayern-Umwelt”, hiszpańskich agencji płatniczych „Islas Baleares” i „La Rioja”, greckiej agencji płatniczej „OPEKEPE”, francuskich agencji płatniczych „SDE”, „OFIVAL”, „ONIC”, „ONIFLHOR”, „ONILAIT”, „ODEADOM”, „FIRS” i „ONIVINS”, włoskich agencji płatniczych „ARTEA” oraz z regionu Lombardii, portugalskiej agencji płatniczej „IFADAP” oraz brytyjskiej agencji płatniczej „NAWAD”. Zgodnie z nowymi informacjami przekazanymi przez Niemcy, Hiszpanię, Grecję, Francję, Włochy, Portugalię i Zjednoczone Królestwo oraz po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli, Komisja może teraz podjąć decyzję co do prawdziwości, kompletności i dokładności proponowanych rachunków odnośnych agencji płatniczych. Rozliczając rachunki odnośnych niemieckich, hiszpańskich, greckich, francuskich, włoskich, portugalskich i brytyjskich agencji płatniczych, Komisja powinna uwzględnić kwoty już wypłacone Włochom i Zjednoczonemu Królestwu oraz już potrącone Niemcom, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włochom i Portugalii na podstawie swojej decyzji 2003/313/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rachunki niemieckich agencji płatniczych „Baden Württemberg” i „Bayern-Umwelt”, hiszpańskich agencji płatniczych „Islas Baleares” i „La Rioja”, greckiej agencji płatniczej „OPEKEPE”, francuskich agencji płatniczych „SDE”, „OFIVAL”, „ONIC”, „ONIFLHOR”, „ONILAIT”, „ODEADOM”, „FIRS” i „ONIVINS”, włoskich agencji płatniczych „ARTEA” oraz z regionu Lombardii, portugalskiej agencji płatniczej „IFADAP” oraz brytyjskiej agencji płatniczej „NAWAD”, dotyczące wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji EFOGR, za rok obrachunkowy 2002, zostają rozliczone w drodze niniejszej decyzji. Kwoty do pobrania od Państw Członkowskich, których to dotyczy, lub do wypłacenia im z tytułu niniejszej decyzji, określone są w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Portugalskiej i Zjednoczonego Królestwa. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 41 z 200522.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (Dz.U. L 101 z 21.4.2005)

 • Dz. U. L103 - 32 z 200522.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca systemu pomocy planowanego do wdrożenia przez Włochy na rzecz rolników z prowincji Campobasso (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1634)

 • Dz. U. L103 - 31 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L103 - 30 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L103 - 28 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L103 - 27 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L103 - 26 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L103 - 25 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L103 - 22 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L103 - 19 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L103 - 15 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L103 - 9 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L103 - 3 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L103 - 1 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.