Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 105 POZ 5

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniającej po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków (Dz.U. L 97 z 15.4.2005)

Data ogłoszenia:2005-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 105 POZ 5

26.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/5

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniającej po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 „pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków” (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97 z dnia 15 kwietnia 2005 r.) Publikację decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL należy uważać za nieważną i niebyłą.

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2000/3/WE z dnia 22 lutego 2000 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 77/541/EWG odnoszącą się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 53 z dnia 25 lutego 2000 r.) Na str. 15, w ppkt. 2.7.3 załącznika I: podpunkt 2.7.3 otrzymuje brzmienie: „2.7.3. Kondycjonowanie taśm na potrzeby badania wytrzymałości na zerwanie. Próbki odcięte z taśmy zgodnie z ppkt. 2.1.3.2 należy poddać następującym warunkom.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 105 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L105 - 3 z 200526.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

  • Dz. U. L105 - 1 z 200526.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.