Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 32

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/329/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotyczące Konferencji przeglądowej 2005 Stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

Data ogłoszenia:2005-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 32

Strona 1 z 4
L 106/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/329/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotyczące Konferencji przeglądowej 2005 Stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Konferencja przeglądowa 2000 dotycząca NPT przyjęła dokument końcowy.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Komitet przygotowawczy do Konferencji przeglądowej 2005 dotyczącej NPT odbył trzy sesje w dniach 8-19 kwietnia 2002 r. w Nowym Jorku, 28 kwietnia – 9 maja 2003 r. w Genewie oraz 26 kwietnia – 7 maja 2004 r. w Nowym Jorku.

(1)

Unia Europejska nadal uznaje Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) za kamień węgielny światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, podstawowy fundament realizacji rozbrojenia jądrowego zgodnie z art. VI NPT oraz za istotny element dalszego rozwoju wykorzystywania energii nuklearnej do celów pokojowych.

(8)

W dniu 29 kwietnia 1997 r. Rada przyjęła wspólne działanie 97/288/WPZiB w sprawie wkładu Unii Europejskiej we wspieranie przejrzystości w dziedzinie kontroli wywozu w zakresie technologii jądrowych (3).

(9) (2)

W dniu 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/805/WPZiB w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia (1). W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

W dniu 17 maja 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/495/WPZiB w sprawie wspierania działań MAEA w ramach Planu Bezpieczeństwa Jądrowego i w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (4).

(10)

W dniu 1 czerwca 2004 r. Rada przyjęła deklarację poparcia dla inicjatywy dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

(3)

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęła Rezolucję nr 1540(2004), w której rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia uznaje się za zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

(11)

(4)

Konferencja 1995 Stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, której zadaniem był przegląd Układu i kwestii jego przedłużenia, przyjęła decyzje w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zasad i celów dotyczących jej nierozprzestrzeniania i rozbrojenia jądrowego, zintensyfikowania procesu przeglądu tego Układu oraz rezolucji w sprawie Bliskiego Wschodu.

Podpisano następujące protokoły, które weszły w życie w dniu 30 kwietnia 2004 r.: Protokół dodatkowy do Porozumienia weryfikacyjnego między państwami nie posiadającymi broni jądrowej, członkami Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom), Euratomem a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA), Protokół dodatkowy do Porozumienia o zabezpieczeniach między Francją, Euratomem i MAEA, oraz Protokół dodatkowy do Porozumienia o zabezpieczeniach między Zjednoczonym Królestwem, Euratomem i MAEA.

(12)

(5)

W dniu 13 kwietnia 2000 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2000/297/WPZiB dotyczące Konferencji przeglądowej 2000 Stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (2).

W świetle wyników Konferencji przeglądowej 2000 i dyskusji podczas trzech posiedzeń komitetu przygotowawczego do Konferencji przeglądowej 2005 dotyczącej NPT oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację, należy uaktualnić i w dalszym ciągu rozwijać cele określone we wspólnym stanowisku 2000/297/WPZiB, a także inicjatywy podejmowane zgodnie z jego warunkami,

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 34. (2) Dz.U. L 97 z 19.4.2000, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 37 z 200527.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 69 z 16.3.2005)

 • Dz. U. L106 - 36 z 200527.4.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/330/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L106 - 17 z 200527.4.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/30/WE z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca, dla dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE i 2002/24/WE odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L106 - 16 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L106 - 15 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999

 • Dz. U. L106 - 13 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L106 - 10 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 7 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 4 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 3 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L106 - 1 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.